LDT Kamarádi

Hlavní strana Jeryho camp Info pro rodiče Sponzoři Odkazy
O nás Personál Galerie Kontakt Ke stažení

Rozcestník

Informace pro rodiče

Seznam doporučených věcí na tábor

Platební podmínky

Lékařská zpráva

Zajištění chodu tábora

Zajištění hygieny na táboře

Denní program

Zajištění chodu tábora


Zajištění programu

 • Program je víceméně vymýšlen celoročně. Náš HVT je takový blázen, že do konce měsíce září má vymyšlenou kostru celotáborové hry na příští rok.
 • Jednotlivé body programu nejsou ovšem jen o hlavním vedoucím, ale na táborové schůzi každý dodá svou trošku do mlýna.
 • Vzhledem k tomu, že tábory s různými obměnami pořádáme již několik desítek let, tak už jsme se naučili program jako takový už od začátku plánování přizpůsobit věku dětem, se kterými počítáme. Ale i přes tuto snahu vymýšlíme hry, které jsme schopni pozměnit a upravit dle aktuálních schopností dětí přímo na táboře.
 • Program sice míváme komplentně vymyšlen a nachystán již v červnu, ale i tak ho musíme být schopni operativně přizpůsobit počasí a teplotám.
 • Jelikož posledních několik let s deštěm máme problémy spíš takové, že není, snažíme se většinu her směřovat do lesa a stínu, případně hry, které se hrajou na slunci, nejsou časově dlouhé a náročné.
 • Přípravu her přímo na táboře má na starost HVT se svou zástupkyní.

 • Zajištění dozoru

 • Pro přímou práci s dětmi máme zajištěno celkem 6 vedoucích.
 • Letos se povedlo, že veškerý personál je plnoletý a Jeryho camp, jeho okolí a chod tábora již několikrát zažili na vlastní kůži.
 • S dětmi také pomáhá hlavní vedoucí a jeho zástupkyně. Takže na 30 dětí, které na táboře máme, je nás 6-8.
 • V kuchyni a za kuchyní je dalších 4-5 lidí. Ti mají na starost zásobování, vaření a chod tábora po té techničtější stránce věci. S těmito lidmi sice děti tak často do styku nepřijdou (se svými vedoucími jsou téměř pořád), ale i tak bychom nepřítomnost tohoto "technického" personálu pocítili všichni. (I když krátkodobý půst a umývání se ve studené vodě by nám asi neublížilo)

 • Zásobování vodou

 • V místě tábora máme vlastní studnu.
 • Před letními prázdninami (tj. květen/červen) necháváme z této studny udělat rozbor vody, zda je pitná, zpráva o rozboru je k dispozici v naší kuchyni k nahlédnutí.
 • Vodu ze studny ale přes všechna opatření ke konzumaci podáváme pouze převařenou.
 • Vzhledem ke zpravidla vyšším teplotám vzduchu na táboře mají děti k dispozici nejenom čaj, ale také vodu se šťávou. Vodu, kterou děti pijí a kterou neprovaříme, odebíráme z vodovodního řadu ve Lhotce u Litultovic. Tato voda je skladována v uzavíratelných nádobách k tomu určených v našem sklípku (ve stínu a relativním chladu)
 • Na celodenní výlet si děti nalejí čaj/vodu se šťávou do svých lahví, ale ještě dostanou v balíčku s jídlem minerálku v originální PET láhvi.

 • Zásobování a skladování potravin

 • Trvanlivé potraviny jsou nakupovány s předstihem a skladovány dle požadavků (v uzavíratelných nebo originálních obalech, v suchu, chráněny před sluncem, ...)
 • Potraviny, které můžeme nakoupit s předstihem, ale potřebují ke skladování chlad, umisťujeme do ledničky/mražáku, který máme umístěnou zpravidla v kulturním domě ve Lhotce u Litultovic. Tyto potraviny do tábora stahujeme operativně dle potřeby.
 • Pečivo, vajíčka, maso a většinu zeleniny máme zpravidla objednáno v maloobchodí síti prodej COOP nebo Hruška v okolních vesnicích (Mladecko, Litultovice, Hlavnice).
 • Denně mají děti 5 jídel (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). Jídla je vždy dostatek. Při pocitu hladu mohou děti vždy přijít ke kuchyni a požádat o něco k jídlu.
 • Pitný režim mají děti zajištěn po celý den formou várnice s čajem a plastovou nádobou s vodou se šťávou. Obě nádoby jsou uzavřeny a opatřeny výpustným ventilem.
 • Každý účastník tábora má své nádobí (ešus, příbor, hrnek), které si po každém použití umývá ve "vaničce" s horkou vodou.

 • Zásobování léky

 • Naše léky i léky od dětí (tj. ty, které děti pravidelně používají a dovezou si je), masti a další potřebné věci, jsou umístěny v uzavíratelné lékarničce a umístěny v suchém, stinném místě.
 • Léky, které potřebují nízkou teplotu skladování, máme možnost umistit do ledničky a v případě potřeby pro ně zajet autem.
 • Obvazový materiál má zdravotnice vždy po ruce.
 • Ačkoliv se snažíme, aby k tomu nedocházelo, čas od času přeci jenom musíme zajet s "pacientem" do nemocnice v Opavě, ale to bývá v krajním případě, kdy nejsme schopni zajistit správné ošetření či vyšetření. Rodiče v takovém případě informujeme.

 • Nakládání s odpady

 • Veškeré odpady třídíme. Plasty a sklo odvážíme do příslušných kontejnerů při každodenní cestě do obchodu, papírového odpadu moc není a to málo proletí komínem při zatápění.
 • Komunální odpad odvážíme k obecním popelnicím ve Lhotce u Litultovic nebo v Litultovicích, v obou případech se vždy s daným obecním úřadem domluvíme.
 • Veškeré odpady jsou dávány do plastových pytlů a jsou umístěny na stinném místě, ke kterému nemají děti přístup.
 • Hlavní strana O nás Jeryho camp Personál Info pro rodiče Galerie Sponzoři Kontakt Odkazy Ke stažení