LDT Kamarádi

Hlavní strana Jeryho camp Info pro rodiče Sponzoři Odkazy
O nás Personál Galerie Kontakt Ke stažení

Rozcestník

Informace pro rodiče

Seznam doporučených věcí na tábor

Platební podmínky

Lékařská zpráva

Zajištění chodu tábora

Zajištění hygieny na táboře

Denní program

Lékařská zpráva

  • Náš formulář "Lékařské zprávy" ve formátu DOCX ke stažení zde.


  • Je možné, aby lékař vystavil svůj formulář, nevadí nám to.
  • Dle paragrafu č. 9 zákona č. 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (plné znění) platí tato zpráva 2 roky.
  • Doporučujeme si nechat vystavit toto potvrzení při preventivních prohlídkách, kdy je jistota, že lékař dítě opravdu prohlédne.
  • V případě alergií a jiných zdravotních problémů, které ale umožní Vašemu dítku zúčastnit se tábora, případně že Vaše dítko pravidelně užívá (či naopak nesmí užívat) některé léky, zašlete naskenovanou zprávu hlavnímu vedoucímu a originál dovezte spolu s dítětem. Je to z důvodu, ať se naše zdravotnice mohla řádně připravit.
  • Při předání dítěte na tábor dostanete k vyplnění a podpisu tzv. bezinfekčnost, ve které svým podpisem potvrdíte, že se po zdravotní stránce od vydání lékařské zprávy nic nezměnilo a že ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.
  • Je potřeba, aby kromě jiného bylo v lékařské zprávě uvedeno, že je zdravotně způsobilé k účasti na táboře a že se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • Po dobu konání tábora uschovává zdravotnice průkazky pojištěnce. Osvědčily se nám kopie těchto průkazek, prosíme tedy, abyste si je udělaly a s dítětem nám je předaly.
  • Hlavní strana O nás Jeryho camp Personál Info pro rodiče Galerie Sponzoři Kontakt Odkazy Ke stažení