LDT Kamarádi

Hlavní strana Jeryho camp Info pro rodiče Sponzoři Odkazy
O nás Personál Galerie Kontakt Ke stažení

Kronika

 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • Foto

 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • Starobylé artefakty - 2020

  Den 1 – Neděle 2. 8. 2020

  Legenda „Náhodná stezka k osvícení“

  „Při jedné z letošních brigád tady na naší táborové základně jsme objevili tajuplnou schránku, která obsahovala dlouhý zlatý svitek popsaný tajemným textem. Po několika bezesných nocích se nám tento text podařilo přeložit a zjistili jsme velice nepříjemnou zprávu.

  Každých 5.000 let se z vesmíru kolem naší planety prožene prašné mračno, které může zahubit veškerý život na naší krásné modré planetě. Ihned po tomto zjištění jsme oslovili veškeré světové vesmírné agentury, které toto mračno objevily nedaleko planety Jupiter, a zjistili, že k naší planetě dorazí 17. 8. letošního roku.

  Jiskřičku naděje, že se z tábora budeme mít kam vrátit, v nás vzbudila zmínka o tom, že někde na Zemi jsou schované jakési artefakty, které mají tu moc ochránit život všeho živého před účinky blížícího se vesmírného mračna. Jen je potřeba je najít a zprovoznit je. Toto zprovoznění ale musí proběhnout na určitém místě vyřknutím magického zaříkávadla.

  Legenda v textu také vypráví, že artefakty mohou najít a použít pouze potomci 4 pradávných kmenů; Šaolini, Keltové, Mayové a Samurajové. Museli jsme tedy prozkoumat veškeré archívy, záznamy z porodnic a dostupné rodokmeny, abychom zjistili, že právě vy, jak tady stojíte, jste přímými potomky vládců oněch pradávných mocných kmenů. A právě proto pouze vy a jenom vy můžete rozhodnout o tom, zda život na naší planetě bude pokračovat nebo zanikne. Proto jsme vaše rodiče požádali, aby nám vás na 14 dní zapůjčili, a společnými silami se pokusíme naší planetu a život na ni zachránit. Ačkoliv jsme při pátrání po vašich předcích postupovali velice pečlivě, je nutné vás podrobit jedné pradávné tibetské zkoušce. Staří tibetští mniši tuto zkoušku nazývají jako Náhodná stezka k osvícení, která nejenže očistí vaši duši a vyzkouší vaši schopnost týmové spolupráce, ale také prověří, zda jste si z Moudrého klobouku vylosovali správně."

 • Děti i vedoucí si z Moudrého klobouku vylosovali kartičky s označením oddílu (kmene), kam patří
 • V těchto oddílech poté museli absolvovat 2 úkoly k prověření týmového ducha
  • Úkol 1
   • Děti seřazeny v lajně za sebou
   • Podlézají se (tj. poslední podleze pod všemi, až bude první)
   • Podlézají se furt dokola, dokud se nedostanou z místa A do místa B
  • Úkol 2
   • Děti rozestavěny do lajny s většími rozestupy
   • Házejí mezi sebou tenisák (první háže druhému, druhý háže třetímu)
   • Všichni můžou udělat maximálně úkrok do boku
   • Pokud někdo chytí, tak ten, co házel, se zařadí na konec lajny
   • Pokud někdo nechytí, tak ten co házel, pro něho může jít a vrátit se, zbytek stojí na místě
   • Hážou/chytají do kolečka, dokud se nedostanou z místa B do místa C

  Legenda „Obřad zasvěcení"

  „Právě jsme obdrželi zprávu od našich tibetských přátel, kteří porovnali váš los z Moudrého klobouku s výsledky, jak jste si poradili s Náhodnou stezkou k osvícení. Na základě toho, co jsme si v dané zprávě přečetli, vás postupně vyšleme na trasu, na jejímž konci vás čeká rituál zasvěcení do pradávného kmene, kam dle všeho patříte již doopravdy."

 • Noční hra
 • Všechny děti shromážděny u ohniště
 • Děti postupně musely obejít po tmě tábor a dojít k brodu
 • U brodu na ně čekal špalír z pochodní, u kterých stáli vedoucí v kostýmech
 • Děti museli projít špalírem, na jehož čekal podivný muž v kápi, který dětem předával glejty ke starobylým kmenům, kam dle všeho patří
 • Jakmile bylo každé dítko přiřazeno do správného kmene, přišli vedoucí zpět k velkému ohništi, kde dětem se dětem představili jako zástupci starobylých kmenů Keltů, Samurajů, Šaolinů a Máyů a řekli pár slov o těchto kmenech
 • Den 2 – Pondělí 3. 8. 2020

  Legenda - Táborové dovednosti

  „Než se pustíme do našeho úkolu k záchraně planety, je potřeba se připravit na všechny možné situace, které nás můžou potkat. Takže se pustíme do něčeho, co někdo před dlouhými roky nazval jako „Táborové dovednosti“. Takže s chutí do toho, jelikož jak se říká „štěstí přeje připraveným“"

 • Děti se dnes postupně dozvěděli něco o zdravovědě, šifrách, uzlech a orientaci
 • Oproti dřívějším ročníkům se o "výuku" postarali starší děti s pomocí táborových zápisníčků a vedoucích
 • V úterý je v podobném duchu čekal pohyb přírodou, práce s nožem, bylinky a ohně
 • Legenda

  „Ačkoliv našim úkolem je záchrana života planety, přesto se může stát, že budeme muset použít sílu a bojovat za to, abychom spasili svět. A jak z historie víme, někdy dobře udělaný prápor a vhodně zvolaný bojový pokřik může nepřítele zmást nebo přímo donutit ustoupit, proto zapracujete i na téhle variantě. Takže ať vás políbí múza a tvořivosti zdar."

 • Každý kmen si vytvořil vlajku a vymyslel pokřik
  • Kelti: My jsme Kelti krve modré, provází nás síly dobré! Příroda je pro nás dar, i když nás je jenom pár, artefaktů najdem moc, světu přijdem na pomoc!
  • Samurajové: Samuraji vládnou kraji, o všechno se postarají, velmi rádi pomáhají a tím pádem vyhrávají, všem to jenom nandávají.
  • Šaolini: Svoji mysl ovládáme a s nikým se nehádáme. Energie máme dost, děláme to pro radost. Naše víra smysl má, Zvládneme vše, co se dá. NEMUSÍŠ BOJOVAT, ABYS ZVÍTĚZIL
  • Mayové: Indiáni vyrazí, všechny týmy porazí, chřestýš všechny vystraší, až jim bolík vyraší, čivavy my chováme, přitom všechno zdoláme, první místo vyhrajem a pak domů pojedem.

  Den 3 – Úterý 4. 8. 2020

  Legenda - Velká čínská zeď

  „Při studiu různých svitků a pergamenů o stavbě Velké čínské zdi jsme přišli na úkryt jednoho z artefaktů. Na začátek stavby Velké čínské zdi u mořského zálivu Po-chaj na východě Číny se kamenné kvádry těžily z nedalekého kamenolomu, kde by měla být umístěna svatyně, ve které je artefakt ukrytý. Přesná poloha kamenolomu se ztratila v propadlišti dějin, ale ve starých svitcích jsme našli popis cesty od zálivu Po-chaj, přičemž cestou by měly být nápovědy kde a jak artefakt zaktivovat. Ve starých svitcích je ale zmínka o rodině učenců, která na příkaz císaře Čchin Š´-chuang-ti měla posvátný artefakt hlídat a tento příkaz platí na všechny jejich děti a děti jejich dětí. Dle legendy strážci artefaktu po správném zodpovězení jejich otázek vydají artefakt."

 • Děti dostali popis cesty, kterou museli projít
 • Popis byl rozdělen na několik částí, každá část zašifrovaná jinou šifrou
 • Na hranicích mezi jednotlivými čísti trasy se skrývaly kartičky s části zaříkávadla
 • Na konci trasy se ukrýval "čínský učenec", který dětem položil celkem záludné hádanky
 • Který oddíl jako první správně odpověděl na hádanky (poté, co prošel trasu), získal zatím neaktivovaný artefakt
 • Hádanky od učence:
  • Vesničan se vrací z trhu domů a vede vlka, kozu a nese hlávku zelí. Dojde k řece, kde má schovanou malou loďku, do které se mu ale vleze pouze jedna věc, kterou si nese z trhu. Tak začne přemýšlet, jak to udělá, aby vše dovezl na druhý břeh, když nemůže nechat vlka samotného s kozou, protože jí vlk sežere, a také nemůže nechat kozu samotnou s hlávkou zelí, jelikož koza by tu hlávku sežrala. Jak to má udělat?
  • Jsem muž a nemám žádné sourozence. Na zdi v mém pokoji visí obraz muže. Otec muže na obrázku je syn mého otce. Kdo je na obrázku?
  • Máte pětilitrovou a třílitrovou nádobu a neomezené množství vody. Potřebujete odměřit přesně 4 litry. Jak to uděláte?
  • Pod kokosovou palmou se setká opice, krokodýl, žirafa a slon. Které zvířátko jako první donese z palmy banán?

  Legenda - Olymp

  „V sídle řeckých bohů je nutné postavit mohylu přesně z 10 kamenů. Aby mohyla fungovala tak, jak potřebujeme, musí být ale kameny vyneseny z úpatí Olympu, kam je dle pověstí srazil blesk při jednom z velkých výbuchů hněvu samotného Dia. Po vynesení kamenů na vrchol je potřeba dodržet, aby každý kámen byl položen pouze na mohylu…nikam jinam. "

 • Děti musí postupně vyběhnout do kopce směrem k Doktorům
 • Na úrovni Včelína stavějí mohylu
 • Kameny, které postupně vynášejí, mohou položit pouze na mohylu, nikam jinam
 • Kmen, který jako první řekne zaříkavadlo od Velké čínské zdi u hotové mohyly, zaktivuje artefakt
 • Zaříkávadlo: Blesky bijí do nejvyšších vrcholů, až se země zachvěje. Užívej dne a zítřku věř co nejméně. Svůj rozum a srdce měj na miskách vah. Protože přeci jen jsme pouze stín a prach, jen stín a prach.


 • Vzhledem k tomu, že nic nebylo na pevno domluveno, tak to krásně vyšlo..děti získali a aktivovali první artefakt, což samo o sobě určitě je důvod k oslavám. A zrovna dnes náš táborový kamarád Adam Kokrháč přijel udělat dětem táborovou diskotéku. Takže jakmile se děti vrátily z Olympu zpátky do tábora, už se z jídelny nesly první zvuky hudby a děti rovnou naběhly na "parket" a začaly dovádět..a vůbec jim nevadilo, že jsou spocení a v gumácích.

  Den 4 – Středa 5. 8. 2020

  Legenda - Stolová hora

  „Na Stolové hoře v Jihoafrické republice žije kmen Křováků, kteří po staletí střeží artefakt. Dříve velice přísný kmen, který do svatyně s artefaktem jen tak někoho nepustil. V dnešní době, kdy se k planetě blíží nebezpečí, všechny přístupové cesty obsadili členové jakési náboženské sekty, které blížící se katastrofu považují za boží vůli, a nikoho nepustí nahoru ani dolů, protože si myslí, že každý takový se pokouší postavit se vůli jejich boha. Vzhledem k tomuto embargu dochází Křovákům zásoby a začínají umírat hlady. Proto se musíme pokusit k nim propašovat co nejvíce zásob a doufat, že těm, kterým se podaří pronést nejvíce potravin, těm Křováci předají artefakt."

 • Pašerácká hranice
 • Děti musely z místa A do místa B přenést co nejvíc sáčků s potravinami
 • Jenže v prostoru mezi A a B byli "strážci", kteří po plácnutí kohokoliv přenášené potraviny zabavili
 • Každé dítko mělo určitý počet těchto sáčků a bylo na něm, zda se pokusí pronést všechno naráz nebo postupně
 • Legenda - Pyramidy v Gíze

  „Při průzkumu svitků a pergamenů v alexandrijské knihovně v Káhiře jsme objevili zmínku o posvátném místě pro aktivaci jednoho ze starobylých artefaktů v Cheopsově pyramidě v Gíze. Trasa skrz pyramidu ke svatyni se nazývá Cesta šifer, která prochází řadou síní. V každé síni se nachází několik pergamenů popsaných tajemnými texty, které jsou v různých jazycích a dialektech. Trasu jsme již prošli a vyznačili, ale s rozluštěním textů jsme již tak úspěšní nebyli. Jediné, na co jsme přišli, je skutečnost, že všechny texty lze rozdělit do 3 skupin, jedna část šifrovaně popisuje část magického zaříkávadla, druhá část je nápověda k šifře a třetí část obsahuje 3 symboly, kterými jsou v další síni označeny správné části textu."

 • Na začátku trasy měl každý kmen nachystány 3 egyptské hieroglyfy, které si děti musely zapamatovat
 • Po trase byly umístěny celkem 4 stanoviště, kde na každém byla nachystána další obálka pro každý kmen
 • V obálce bylo celkem 9 lístků - 3x zašifrované zaříkávadlo, 3x nápověda k šifře a 3x další 3 hieroglyfy; ale ty správné lístky byly označeny hieroglyfy z předchozího stanoviště
 • Úkolem dětí bylo co nejrychleji trasu projít, ze stanovišť si odnést pouze šifru a nápovědu k šifře a v táboře vyluštit a odříkat správné zaříkávadlo
 • Zaříkávadlo: Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí.Za jednu hodinu člověk pozná, zda by jej dokázal mít rád.Za jeden den člověk pozná, zda by s tou osobou dokázal strávit celý život.Ale poté trvá celý život, než na tu osobu zapomene.
 • Den 5 – Čtvrtek 6. 8. 2020

  Legenda - hrad Bran

  „V těch nespočetných legendách o Drákulovi se řeší jeho krvelačnost, přecitlivělost na denní světlo, nechutenství k česneku, strach z křížů a fobie ze svěcené vody. Ale přeci jen jsme v jedné z knih o životě a díle Drákuli našli zmínku, že na jeho hradě Bran v Transylvánii se nachází nejen jeden z artefaktů, ale také magické zaklínadlo a popis k místu aktivace, která má být nedaleko hradu. Říká se ovšem, že artefakt chrání duše Drákulových obětí a získat jej může pouze ten, kdo je porazí v soutěži, která je podobná našemu dekomlatu. Veškeré texty, které se týkají artefaktu, psal prý samotný Drákula, který ovládal kromě staromaďarštiny také spoustu jiných jazyků. Ale ať už psal jakýmkoliv písmem či jazykem, vždy psal zprava doleva. Takže vašim úkolem tedy bude dojet na hrad, získat artefakt, všechny části zaříkadla a popis cesty k místu, kde má dojít k aktivaci artefaktu a všechny texty vyluštit a přepsat do češtiny. Nebojte, překladatelskou tabulku dostanete. "

 • Celodenní výlet na Vikštejn
 • Objednaným autobusem do Podhradí, pak pěšky dojít zpět na Vikštejn
 • Na Vikštejně dekomlat mezi oddíly, vítěz získal artefakt
 • Poté děti hledaly zašifrovanou zprávu, kam mají dojít, aby mohly artefakt zaktivovat
 • Aktivačním místem bylo poutní místo Maria Thalhof nedaleko Filipovic
 • Zaříkavadlo k aktivaci měly děti také rozšifrovat, ale z časových důvodů k aktivaci byly použity kmenové pokřiky
 • Den 6 – Pátek 7. 8. 2020

  Pátek se nesl v duchu přípravy slavnostního ohně, přípravy programu k večernímu ohni a improvizované zábavy a sportovních her.

  Den 7 – Sobota 8. 8. 2020

  Legenda - Pompeje

  "Jeden z artefaktů se nachází poblíž Pompejí, v jeskyním systému sopky Vesuvu. Ale zdá se, že sopka začíná pomaloučku bublat svou lávovou zuřivostí, takže průchod skrz jeskyně není zcela jednoduchý a bezpečný. Čekají tam na vás nástrahy a úseky, které prověří vaší týmovou souhru, odolnost a hbitost."

 • Na děti čekaly celkem 4 úseky, které prověřily jejich hbitost a týmovou souhru
 • 1. úsek
  • Každý kmen dostal 5 kartonových čtverců
  • Každý kmen musel překonat cca 30-metrovou trasu, přičemž na této trase mohly děti stát pouze na přidělených čtvercích
  • Každý kmen se musel rozdělit na 3 části, přičemž jeden se vždy po "převedení" jedné části na druhou stranu, musel vrátit pro další část kmene
  • Po absolvování této části získal každý kmen jedny "nehořlavé" boty
 • 2. úsek
  • Tento úsek byl o tom, že každý kmen musel oběhnout tábor
  • Háček byl ale v tom, že každý kmen měl pouze jedny nehořlavé boty, kterými se mohl dotýkat země
  • Každý kmen zvolil jinou taktiku; jedni tábor obíhali po jednom, druzí se snažili přenést také někoho na zádech a další to vzali po dvou, přičemž každý skákal po jedné noze
  • Po absolvování tohoto úseku každý kmen k nehořlavým botám získal také nehořlavé rukavice
 • 3. úsek
  • V tomto úseku děti musely projít stejnou trasu jako v prvním úseku
  • Tentokrát ale musely použít jak nehořlavé boty, tak i rukavice a opět úsekem musel projít celý kmen
  • Děti úsek překonávaly pomocí trakaře a vždy se někdo vrátil jako pejsek
 • 4. úsek
  • Celý kmen po jednotlivcích musel překonat trasu vyskládanou z kartonových čtverců
  • Nikdo se cestou nesměl dotknout země mimo kartony, jinak se vrátil na začátek a musel jít od začátku

  Legenda - Velikonoční ostrov

  „Zjistili jsme, že artefakt, který jste získali naposledy, ke své aktivaci nepotřebuje žádné zaklínadlo nebo snad lidskou oběť. K aktivaci artefaktu je potřeba proběhnout domorodou rituální trasu, kterou domorodci na Velikonočním ostrově běhají každoročně, i když už sami nevědí proč. Jediné, co je potřeba, abyste trasu proběhli tak, abyste potili krev a hýřili barvami."

 • Lhotecko-horácký Barevný běh
 • Pro hlavní organizátorku jsme si připravili překvapení -> na záda jsme každému napsali nápis "Evi-mockrát-děkujem-za-Barevný-běh-Jsi-naše-hvězda"
 • Oficiální foto akce zde
 • Den 8 – Neděle 9. 8. 2020

  Legenda - Tadž Mahal

  „V hinduistických textech jsme našli zmínku o tom, že další artefakt se nachází v chrámu Tádž Mahal. Aby ho bylo možné získat, je nutné projít 2 síněmi, ve kterých musíte prokázat svou lásku ke zvířatům. V první síni se nachází názvy posvátných zvířat. Aby bylo možné vejít do druhé síně, kde se nachází i magické zaříkávadlo, je potřeba zvířata z první síně nakreslit dle toho, jak se jmenují. Ve druhé síni se nachází názvy dalších posvátných zvířat, ale také se zde nachází vyobrazení oněch zvířat. Na jednotlivých obrázcích se nachází části magického zaříkávadla, u názvů příslušných zvířat je pořadí, jak části zaříkávadla jdou po sobě. Jakmile vysbíráte všechny názvy a zobrazení posvátných zvířat, které jsou v barvě vašeho oddílu, otevře se jinak skrytá síň Google, kam si můžete odběhnout pro nápovědu. Ten oddíl, který správně přiřadí názvy zvířat k jejich zobrazení a vyluští zaříkávadlo, získá nárok na artefakt."

 • v první části každé dítko dostalo název zvířete a úkolem bylo dané zvířátko nakreslit pouze dle názvu (např. Bičochvost šestipruhý)
 • V druhé části byly v lese rozházeno pro každý kmen celkem 60 lístků - na 30 byly názvy dalších zvířat, na druhých 30 byly obrázky daných zvířat
 • Úkolem dětí bylo všechny své lístky najít a správně přiřadit názvy k obrázkům, aby správně vyluštily magické zaříkávadlo
 • Kmen, který v časovém limitu správně vyřešil jako první, získal artefakt
 • Vzhledem k obtížnosti úkolu děti po vysbírání všech lístků v lese také získali "přístup ke Googlu", kde ovšem vzhledem ke špatném signálu měly omezený přístup (pouze 5 přístupů na 30 sekund)
  • "Síň Google" představoval vytištěný seznam zvířat vč. příslušných obrázků, do kterého děti mohly během svého "přístupu" nahlížet

  Legenda - Ganga

  „Hinduisté věří, že koupel v řece Ganga je očistí jak po těle, tak především na duši. Ačkoliv současní Indové této pověsti také věří, ale i tak řeku využívají jako obrovskou kanalizační stoku, do které hází a vylívají úplně všechno, od nedojedeného jablka až po to, co skončí v záchodě. Díky tomuto jejich zacházení se voda v řece stala mírně toxickou. Ale jak na potvoru, místo, kde má dojít k aktivaci artefaktu, se nachází v takovém úseku řeky, kde je voda tak jedovatá, že živé ryby, které do tohoto úseku vplují, na druhé straně vyplouvají již jen jako kostry. Proto je potřeba postavit most, který musí v každém místě být vysoký min. 0,2 metru. Po tomto mostě pak musíte všichni projít, zaktivovat artefakt a po mostě se vrátit. Ale pozor…v Himalájích tohle dobou začala masivní obleva, která místo k aktivaci zaplaví a my nemůžeme čekat, až vody opadnou. Proto vše musíte stihnout za 30 minut."

 • Děti musely postavit most o minimální výšce ze dřeva, které normálně používáme do kamen
 • V rámci časového limitu musely nejen most postavit, ale také po něm přejít z jedné strany na druhou včetně "šamana" (Patrik, který přijel na návštěvu), který odříkal zaříkávadlo, a přejít zpátky
 • Zaříkávadlo: "Příroda člověka nepotřebuje, ale člověk přírodu ano."
 • Legenda - Machu Picchu

  „Dle legendy Aztékové ve svém horském městě Machu Picchu schovali jeden z artefaktů. Legenda vypráví, že při určitém postavení hvězd a okolních planet se skrz Machu Picchu osvětlí stezka k artefaktu, který je z nějakých nám neznámých důvodů již aktivovaný. Ale s osvětlením stezky se také probouzí prastaří strážci, kteří navzdory svému stáří jsou velice pohyblivý a hbití. Od našeho přítele, který žije v Peru, jsme dostali SMS, že se v Machu Picchu začala rozsvěcet zvláštní světla. Neváhali jsme a odletěli jsme s vámi směr Peru. Teď Vás ale potřebujeme. Dovedeme vás na začátek oné tajemné stezky, kterou je potřeba projít. Stezka je osvětlena tajemnými kruhy a uvnitř těchto kruhů se nějakým záhadným způsobem objevily lístky s vašimi jmény. Každý z vás si z každého kruhu může odnést pouze lístek se svými jménem. Ten oddíl, který na konec stezky donese nejvíce lístků se jmény svých členů, získá artefakt. Jenže pozor, na hranicích mezi tmou a světlem se pohybují oni prastaří strážci. Ale jako většina strážců lze uplatit. Na tyhle platí, že pokud vás chytí a vy jim dáte starobylou minci, nechají vás projít. Ke vší smůle ale těchto mincí máme pro každého z vás pouze tři."

 • Noční hra
 • Na louce pod Doktorama jsme vytvořili celkem 5 kruhů ze svítících náramků
 • V každém kruhu byly na lístcích napsány jména všech dětí
 • Mezi kruhy se pohybovali strážci (vedoucí), kteří chytali děti, které se snažily přeběhnout z kruhu do kruhu
 • Pokud někoho strážce chytil, buď dostal úplatek ve formě mince nebo všechny lístky, které dané dítko již získalo
 • Úkolem dětí bylo získat co nejvíc lístků se svým jménem, doběhnout na konec trasy a tam všechny lístky hodit do připravené krabice
 • Den 9 – Pondělí 10. 8. 2020

  Legenda - skalní město Petra

  „Další artefakt se nachází u beduínů v jordánské poušti, kteří jej spolu se zaříkávadlem střeží již stovky let. A ačkoliv je to k nevíře, tento beduínský kmen propadl celou svou duší jakémukoliv sportovnímu klání v duchu fair play. Proto artefakt dostane ten oddíl, který beduínský kmen porazí ve sportovních utkáních."

 • Kmeny mezi sebou hráli fotbal a vybíjenou
 • Kmen, který vyhrál, získal artefakt
 • Legenda - hora Blaník

  „Místem, kde se nachází zaříkávadlo a kde se musí aktivovat artefakt ze skalního města Petra, se nachází v české posvátné hoře Blaník. Jenže, jako obvykle, nebude stačit tam přijít, říct něco na způsob „abrakadabra“ a mít hotovo. V Blaníku se stále nachází vojsko z nejslavnějších českých prohraných bitev – z bitvy u Lipan, z bitvy na Moravském pole a z bitvy na Bílé hoře. Vojáci z Blaníku stále čekají na svou příležitost odčinit svou prohru nějakým velkým vítězstvím, proto stále trénují a zdokonalují se ve válečném umění. Díky tomu si nenechají ujít jakoukoliv možnost změřit své schopnosti v hodu oštěpem, koulí a diskem s kýmkoliv, kdo chce vejít do aktivační síně. A tak jen ti, kteří porazí blanické rytíře v těchto kláních, může aktivovat artefakt."

 • Hod oštěpem, koulí a diskem
 • Kmen, který v průměru hodil nejdál, získal zaklínadlo
 • Ač nemáme tu sílu ze starých časů, Jenž pohnula by nebem i zemí, Stále jsme tím, čím jsme. Srdce nám buší touhou hrdinskou, Zlomeni časem, osudem, však vůle máme dosti Bojovat, hledat, nacházet a nikdy se nevzdávat.
 • Den 10 – Úterý 11. 8. 2020

  Legenda - prameny Nilu

  „V zápiscích cestovatelů Holuba a Livingstone, kteří prosluli svými cestami do Afriky, se nachází zmínky o tom, že někde poblíž míst, kde dle všeho pramení řeka Nil, se nachází jeden z artefaktů. Tento artefakt je jedinečný tím, že už se nachází v místech, kde má být aktivován. Na poslední úsek cesty k pramenům Nilu vyrážel Holub i Livingstone od míst, kde dnes leží Chartúm, hlavní město dnešního Sudánu. V jejich denících je zapsáno, že zaříkávadlo je rozděleno na několik částí a ukryto cestou k pramenům Nilu. Přesnou polohu se obou pánům podařilo zakreslit pouze k první části, ale i tak ji nenašli. Do deníku si ovšem zapsali, že se jim domorodci svěřili s tím, že u každého zaříkávadla je mapka nebo alespoň popis, kde je potřeba hledat další části. Proto nám nezbývá než zkusit, zda budeme mít v africké divočině větší štěstí, přičemž musíme být hlavně všímavější."

 • Celodenní výlet na Údolí sýčků poblíž Deštné
 • Ráno jsme v tábořišti schovali obálky v barvách oddílů, kde v šifře bylo, že pro další instrukce si mají dojít ke svému vedoucímu
 • Vedoucí svému oddílu dal mapu s vyznačeným místem, kde se nachází další část mapy a kus zaříkávadla
 • Na jednotlivých místech byla vždy mapa nebo popis místa, kde se nachází další stanoviště + další část zaříkavadla
 • Kdo odříkal první na Údolí sýčků zaříkávadlo, získal aktivovaný artefakt
 • Zaříkavadlo: Osud pošeptá válečníkvi: „Bouře se blíží“, válečník zašeptá zpět: „Já jsem bouře“.
 • Den 11 – Středa 12. 8. 2020

  Dnešní den začal krapet netradičně. Děti byly zvyklé, že po rozcvičce a ranní hygieně dostanou snídani až na talíř. Tentokrát si ji musely udělat sami. Špekáčky a indiánský chléb.


  Legenda - Ayers Rock

  „Pomalu se blížíme k úspěšnému ukončení naší mise za záchranu planety. Ještě nám ale pár artefaktů chybí. Jeden z posledních je ukrytý v posvátných jeskyních v Ayersově skále v Austrálii. Tyto jeskyně chrání ti nejlepší bojovníci z prapůvodních obyvatel Austrálie – Aboriginci. Jenže s Aboriginci je problém… ze zápisků britských námořníků a dobrodruhů, kteří Austrálii jako první dobývali a obsadili, víme, že Aboriginci bojují pouze papírovými koulemi a ti, co jsou zasaženi, musí z boje odejít a do další bitvy již nezasahují. Pokud bychom proti nim bojovali nějakými jinými zbraněmi anebo bychom nedodrželi to, že po zásahu papírovou koulí opustíme bojiště, tak domorodci spustí jakousi starobylou zbraň z doby, kterou nazývají „časem snění“. Tato zbraň by zničila artefakt a tím by zhatila veškeré naše snažení. Proto před útokem na posvátnou jeskyni si musíme nachystat papírové koule, abychom se mohli pokusit získat artefakt."

 • Po vydatné snídani se děti pustily do dělání papírových koulí
 • Po vypršení časového limitu se děti pustily do bitvy; jeden oddíl bránil, druhý útočil
 • Jakmile veškeré mezioddílové bitvy dozněly, začalo několik bonusových kol -> děti proti vedoucím, což děti bavilo možná víc, než když se koulovaly navzájem
 • Legenda - Grand canyon

  „Zatímco jste bojovali s Aboriginci, nám se podařilo nenápadně dostat do části jeskynního komplexu, abychom zjistili, kde a jak artefakt aktivovat. Vám i nám se podařilo udělat to, co bylo potřeba. Ve Spojených státech, kde řeka Colorado vyhloubila obrovský a rozlehlý Grand Canyon, existuje jakási stezka, kterou tamní indiáni nazývají jako „Cesta kouzelného vejce“. Je to v podstatě trasa s řadou překážek, po které je potřeba dopravit vejce určitého tajemného zvířete. A nejde tak o to dopravit vejce skrz stezku, ale skrz překážky. Za každou překonanou překážku dostanete totiž část magického zaříkávadla a také nápovědu, jak zaříkávadlo přečíst. A na konci stezky vás čeká místo, které je přesně uprostřed Grand Canyonu, a právě tam se musí artefakt zaktivovat. Jo a ještě jedna důležitá drobnost…toho kouzelného vejce se nesmíte dotknout žádnou částí svého těla."

 • Lesní golf - trochu pozměněná hra kroket
 • Trasa začala pod Včelínem, kde se kmeny pro začátek hry musely míčkem trefit do mohyly kamenů
 • Poté musely doputovat na začátek klikaté trasy z lan, kterou musely míček dopravit, aniž by jim míček vylítl mimo trasu
 • Další překážkou byly 3 papírové roury, přičemž míček musel projít všemi třemi rourami
 • 3. překážkou byl z prken vytvořený V-profil a opět - míček musel projít véčkem po celé délce
 • Další překážkou byla lavička přes potok a míček musel přes ní projít
 • Kroketové snažení pro kmen skončilo, jakmile se míček dotkl stožáru, poté mohl jít kmen luštit zašifrované zaklínadlo, jehož části získal po překonání jednotlivých překážek
 • Zaklínadlo: "Kniha, ač zlatem zdobená, může býti bezcenná. Může tam být zlata víc, přesto neřekne mi nic. Cennost mezi řádky hledej, na zdobený obal nedej. Moudrost skrývají písmena, ač jsou chudě tištěna."
 • A jelikož dnešní den začal netradičně, proč by také netradičně neměl skončit. Takovým věčným přáním dětí (aspoň většiny z nich) je strávit alespoň jednu noc venku. Proto posledním povelem před večerkou bylo "Spáchat večerni hygienu, převlíct se do teplejších spacích věcí, spacák si hodit kolem krku a vzít si karimatku do ruky". S dětmi jsme odešli několik set metrů mimo tábor do relativně rovné a čisté části lesa a popřáli jim dobrou noc.

  Den 12 – Čtvrtek 13. 8. 2020

  Legenda - hora Fudži

  „Poslední artefakt, který musíme získat, se nachází na japonské posvátné hoře Fuji. Ale vzhledem ke stále se blížící katastrofě, se v Japonsku zbláznilo počasí, zatímco se u nás potíme jak prase, na hoře Fuji řádí takový děda Mráz, že na hoře nevydrží nikdo ani minutu. Proto musíte nejdřív potrénovat svou schopnost běhání do kopce. Poté se pokusíte vyběhnout na vrchol horu Fuji, kde na vás čeká artefakt."

 • Tato hra byla rozčleněna na dvě části
 • V první části musely děti na čas vyběhnout cca půlku kopce k Doktorům
 • V druhé části měly děti 20 vteřin, aby se pokusily vyběhnout kopec u Kyselky, kde dříve stával lyžařský vlek
 • Ten kmen, který v průměru vyběhl rychleji a výš, získal artefakt
 • Legenda - Chichén Itzé

  „Cesta k aktivaci artefaktu z hory Fuji prověří především vaši moudrost a schopnost poradit si v každé situaci. Místem k aktivaci je vrchol mayské pyramidy v Chichén Itzé a přístup nahoru hlídá několik mayských kněží, kteří prověří vaši mentální vyspělost a morální způsobilost, zda zrovna vy jste ti praví, abyste mohli aktivovat artefakt a zachránit svět. Každý z kněží vám položí otázku a dá vám úkol. Pokud při splnění úkolu správně odpovíte na otázku, nejenže smíte projít dál, ale také získáte část zaříkávadla."

 • Úkolem dětí tentokrát po jednotlivcích musely proběhnout vyfáborkovanou trasu
 • Po trase byly celkem 4 stanoviště, kde na ně čekali mayští kněží
 • Na každém stanovišti musely děti udělat zadaný úkol (5 dřepů, kotoul, apod.), přičemž při tomto cvičení musely odpovědět na otázku (např. který jehličnan na zimu opadává)
 • Pokud vše splnily, získali na každém stanovišti část zaříkávadla
 • Jakmile všechny děti proběhly trasu, pustily se do skládání zaříkávadla, pokud jim část chyběla, mohly si buď domyslet nebo zažádat o nápovědu za časovou penalizaci
 • Zaklínadlo: Poznal jsem neomezenou moc a držel jsem ji v rukou. A vím o ní jediné, přivádí lidi k šílenství, protože všichni bohové, všechna nebe, všechny pekla jsou v nás.
 • Stonehenge

  Děti těsně před večerkou byly odvedeny mimo tábor a po jednotlivcích se bez použití baterek a za zvuků již tmavého lesa a jeho zvuků musely vrátit zpět do tábora. Jakmile byly všichni zpátky, zjistily, že již aktivovaly všechny artefakty a tudíž zachránily veškerý život na naší planetě.

  Den 13 – Pátek 14. 8. 2020

  Dnešní den se již nesoutěžilo..dnešek byl ve znamení přípravy závěrečného slavnostního ohně, programu k ohni a večerního vyhodnocení celotáborové hry. Každé dítko si kromě vzpomínek a nových kamarádů odneslo plnou taštičku dobrot a drobností. Ti, co na tábor jeli naposled, dostali něco hodnotnějšího. A ti, kteří vyhráli bodování jednotlivců, dostali knihy vztahující se k přírodě a pobytu v ní.

  Ačkoliv poslední večer je náchylný k tomu, že téměř každému ukápne nějaká ta slzička, tak přeci jen tábor byl spíš o úsměvech a dobré náladě.

  Hlavní strana O nás Jeryho camp Personál Info pro rodiče Galerie Sponzoři Kontakt Odkazy Ke stažení