LDT Kamarádi

Hlavní strana Jeryho camp Info pro rodiče Sponzoři Odkazy
O nás Personál Galerie Kontakt Ke stažení

Kronika

 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • Foto

 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • Lovci mamutů - 2019

  Den 1 – neděle 28. 7. 2019

  Legenda

  „Zdravím vás, velcí lovci a sběrači a vítám vás v našem malebném údolí, které je obklopené lesy i loukami oplývající životem. To, že jste se dostali až sem, svědčí o vašich schopnostech přežít v dnešní nebezpečné době, kdy za každým rohem číhá mamut a téměř za každým stromem je medvěd či vlk čekající na svou kořist. Po mém boku stojí stařešinové, kteří mají za sebou nejeden vítězný boj s divou zvěří. Podařilo se mi je přesvědčit, aby své znalosti a schopnosti předali i vám, slibné naději našeho nového kmene. Jelikož pokročilý věk sebou přináší také určitou paličatost, stařešinové se rozhodli starat se jen o ty, kteří úspěšně vykonají úkol, který si pro vás připravili.“

 • Každý z vedoucích dětem zadal svůj osobní úkol (10 dřepů, stání na 1 noze, dotknutí se nosu jazykem, apod.)
 • Po splnění (či nesplnění) daného úkolu si vedoucí „vybrali“ své miláčky do svých kmenů (oddílů)
 • Legenda

  „Naše spřátelená tlupa, která žije za nedalekým kopcem, nás kouřovými signály informovala, že se směrem k nám blíží každoroční migrace zvířat. Jelikož ale na velký lov divé zvěře ještě nejste připraveni, nemůžeme jít lovit. Ale nezoufejte, z naší zkušenosti víme, že tento pohyb zvěře doprovází to, že slabá nebo zraněná zvířata zůstávají na trase tam, kde je síly opustí, a i nezkušenému lovci pak stačí tyto zvířata doslova posbírat.“

 • Na louce k Doktorům (louka od tábora směrem ke Lhotce u Litultovic), která je celkem do kopce rozházeny lístky s nápisy zvířat (medvědi, lišky, vlci)
 • Děti měli za úkol najít jednotlivé lístky a donést svým vedoucím, vždy ale mohly donést jen jeden lístek
 • Den 2 – pondělí 29. 7. 2019

  Legenda

  „Naší cestou životem nás někdy čekají úkoly a útrapy, do kterých by se nám zrovna dvakrát nemuselo chtít. Ale z vlastní zkušenosti víme, že dobře pomalovaný prapor z buvolí kůže a hlasitý bojový pokřik nás dokáže povzbudit k nepředstavitelným výkonům. Proto si každý z vás zapojí do tvorby kmenového praporu a pokřiku.“

 • Každý kmen si měl vymyslet svůj pokřik a svou vlajku.
 • Legenda

  „Vím, že i obyčejným kamenem lze některou menší zvěř ulovit a válečným pokřikem zahnat slabší nepřátelský kmen. Ale je i větší zvěř, kterou je potřeba ulovit, nebo početnější nepřítel, proti kterému je potřeba se ubránit. A na to nám hození kamenem stačit nebude. Proto je potřeba udělat si vybavení, které nám pomůže přežít a prosperovat. Nedaleko našeho tábořiště jsme objevili místo, kde se vyskytuje spousta materiálu, které nám už předpřipravila matka příroda. Proto se tam vydáme a každý kmen si vyrobí vše potřebné.“

 • Nedaleko od tábora na místě zvaném Totem (halda po zbytku těžby břidlice) si kmeny měly vybrat vhodné kameny na výrobu oštěpy, sekery a nože
 • Každý kmen si měl vyrobit po jednom kusu výše zmíněné zbraně, poté si každý mohl vyrobit svou „osobní“ zbraň
 • Legenda

  „Příroda jako taková nám dokáže ve spoustě věcí pomoci, jen je potřeba alespoň tušit, kde pomoc hledat a najít. Zkušení kmenoví stařešinové se s vámi podělí o své zkušenosti a poznatky, které prozatím získali.“

 • Táborové dovednosti, v tento den konkrétně zdravověda
 • Legenda

  „Před chvíli tudy proběhl vystrašený lovec z nedalekého kmene, že se jejich vesnicí prohnalo stádo zvířat, které stovky let už nikdo neviděl ... světélkující mamuti. Maso mladých býčků je velice výživné a chutné, tak snad se v tom stádu nevyskytují pouze staří alfasamci. Svítící mamut je zvláštní druh mamuta, který, když se cítí v klidu a v pohodě, jeho kůže svítí, ale když má pocit, že mu hrozí nebezpečí, už jen poblikává. Toto zvíře je zvláštní v tom, že v případě ohrožení jeho tělo dokáže vytvořit několik plátků čehosi, co chutná jako jeho maso, ale přesto jeho tělo zůstává celé. To je také důvod, proč je zakázáno ho usmrtit. Vašim úkolem bude dané stádo dohonit, jednotlivé mamuty vystrašit, aby vám dobrovolně vydali své zvláštní chutné plátky.“

 • Noční hra
 • Opět louka k Doktorům
 • Po louce se pohybovali celkem 4 vedoucí, kteří představovali svítící mamuty
 • Úkolem „svítících mamutů“ bylo zablikat a přesunout se
 • Pokud je děti ale chytili, tak prvních 5 úspěšných lovců dostalo plátek sušeného masa, které měli donést Učitelskému, který byl neustále osvětlen
 • Den 3 – úterý 30. 7. 2019

  Legenda

  „V okolí jsme začali nalézat stopy cizích člověků. Od spřátelených okolních kmenů máme zprávy, že se jim z jejich obydlí začaly ztrácet zásoby. Tyto zvěsti je nutno brát velice vážně, bylo by neštěstí, kdyby se i naše zásoby záhadně vytratily před nadcházejícím podzimem a zimou.“

 • Každý kmen (oddíl) se rozdělil napůl, jedna část představovala útočníky, druhá obránce
 • V lese vytvořeny 3 mezikruží, uprostřed byly umístěny zásoby každého kmene, v mezikruží se pohybovali obránci
 • Útočníci se snažili získat zásoby ze skladišť jiných kmenů
 • Po vypršení časového limitu si útočníci a obránci vyměnili své role
 • Legenda

  „Bylo by vhodné vymalovat naši posvátnou jeskyni. Jelikož však každý z nás má talent na něco jiného, je nejdřív potřeba zjistit, kdo umí pěkně malovat. Proto každý z vás nakreslí obrázek s tématikou naší doby a už je celkem jedno, zda se bude jednat o lov mamuta či jiného zvířete nebo jakoukoliv činnost v naší vesnici nebo kdekoliv jinde.“

 • Každý namaloval obrázek s pravěkou tématikou
 • Legenda

  „Během toho, jak jste malovali, jsem měl poradu s vašimi náčelníky. Několik lovů na zvěř už máme za sebou a spousta zvěře vám stále utíká nezraněná jen díky tomu, že neházíte dostatečně daleko a přesně. Proto na tom musíme zapracovat…“

 • Hod oštěpem, koulí a diskem do dálky
 • Den 4 – středa 31. 7. 2019

  Legenda

  „Během noci, kdy jste prováděli spánek, k nám přiletěl takový divný pták, prý poštovní holub, že půldenním pochodem odsaď se otevřelo takové nějaké divné dřevěné stavení, které určité rostliny umí předělat na jakýsi bílý prášek, ze kterého tamní kmen dělá jídlo zvané pečivo. Jelikož nás tato zpráva zaujala, musíte se tam samozřejmě vydat na výzvědy a zjistit a zapamatovat si toho co nejvíc. Po návratu mi podáte zprávu.“

 • Celodenní výlet na Choltický mlýn s prohlídkou a výkladem
 • Po návratu měl každý kmen napsat vše, co si pamatoval
 • Proběhl také malý testík s 6 otázkami vztahující se k mlýnu
 • Den 5 – čtvrtek 1. 8. 2019

  Legenda

  „Ačkoliv již máme nějaké zkušenosti za sebou, stále nás občas při stopování zvěře překvapí, jaké to zvíře vlastně stopujeme (pokud ho tedy vystopujeme). Proto jsme si pozvali velice moudrého lovce, co už pamatuje pomalu stovku zim, aby nám pověděl něco o zvířatech a o jejich stopách. A pro ověření, jak moc jste dávali pozor, se potom po oddílech podíváte po okolí a nějaké zvířecí stopy najdete a uděláte jejich sádrový odlitek.“

 • V dopoledních hodinách se děti po kmenech vydaly do vytipovaných míst, kde měly za úkol odlít stopy, pokud možno zvířecí
 • Po obědě přijeli naši nejen táboroví kamarádi Čurda, Milhaus a Maros, kteří si pro děti vytvořili
  1. Čurda povídání o lesní zvěři a poznával také odlitky, které děti ráno vytvořily
   Milhaus a Maros natáhli mezi stromy nasvislo velkou síť, skrz kterou se děti měly dostat na druhou stranu (ale nikdo netvrdil, že jí musí překonat přes vrch)
   A jelikož máme 3 oddíly, tak na třetím stanovišti děti házely tenisákem, podkovou a provazovým „kolečkem“ na cíl
 • V mezidobí mezi vytvořením odlitků stop a odpoledními aktivitami jsme dětem vysvětlili další táborové dovednosti, tentokrát jsme částečně po skupinkách, částečně vlivem počasí pohromadě, zvládli hned 3 dovednosti – uzlování, šifry a táborové ohně.
 • Den 6. – pátek 2. 8. 2019

  Legenda

  „Naše hlavní kuchařka má poslední dobou nějakou divnou ženskou nemoc, kdoví, jestli se nějaké jídlo nebudeme muset nakonec udělat sami. Ale abychom si mohli případné jídlo udělat, musíme si z lesa nanosit nějaké to dřevo, bez toho to nepůjde. Ale jelikož kuchařka je při svém rozpoložení velice všímavá a podrážděná, musíme si najít nějakou záminku. A jedna mě napadla, včerejší noc byla jedinečná…ta stříbrná věc, co se normálně v noci potuluje po obloze, včera nebyla. A jelikož po zkušenostech z dřívějška se dá předpokládat, že i dnešní noc bude tmavá, tak si jí musíme osvětlit a přitom bychom mohli oslavit, že už jsme v naší vesnici strávili skoro týden."

 • Příprava táboráku
 • Legenda

  „Kuchařka se ze své nemoci prozatím vyléčila, takže jste tak nějak využili svou žravou náladu a vše jste téměř vyjedli, je potřeba doplnit zásoby. Nevím, jestli jste si všiml, ale my ano…jste pěkně vychcaní, takže toho tak trochu využijeme. Přece nebudeme lovit zvířata na našich lovištích, když můžeme tajně lovit na lovištích sousedních ne zcela bystrých kmenů. Takže lovu zdar. “

 • V lese vyfáborované 3 přibližně stejně velké prostory
 • Každý kmen si ve svém prostoru poschovával svou zvěř (kartičky s názvy zvěře)
 • Po časovém intervalu se přemístili k „lovištím“ sousedního kmene, kde se snažili jeho „zvěř“ najít
 • Po vypršení času, přepočítání nalezené zvěře a opětovném schování se každý kmen přemístil k lovištím dalších sousedů
 • Po skončení tohoto kola „zvěř“ schovával Učitelský, Iwonka a Lukáš, takže v dalším kole každý kmen lovil ve „svém“ lovišti
 • Den 7 – sobota 3. 8. 2019

  Legenda

  „Zjistili jsme, že některá zvířata dvakrát nemusí život v divoké přírodě a dají celkem snadno ochočit a jejich chov přináší více užitku než jen získání jejich masa a kožešiny. Naneštěstí jejich odchyt není tak snadný jako u ptactva, které stačí dostat do klece. Tato zvířata reagují pouze na povely, které v naší normální řeči nic neznamenají. A jelikož máte rádi výzvy, tak se tohoto úkolu rádi zhostíte s plnou vervou a okolní pastviny se budou brzy plné bučících zvířat dávající mléko.“

 • Na louce vytvořeny 3 stejné klikaté trasy ohraničené provazy
 • Každý kmen si domluvil povely k nahánění dobytka (každý povel ale neměl dávat žádný význam, např. kšá, prr, apod.
 • První člen představoval na začátku „honáka“ a měl skrz trasu provést druhého člena kmene, který měl zavázané oči a představoval „dobytek“ v co nejkratším čase a pokud možno bez dotyku provazu
 • Jakmile „dobytek“ prošel skrz trasu, sundal si šátek, změnil se v honáka a provedl skrz trasu dalšího člena
 • Legenda

  „Při práci s budoucím zdomácnělým zvířectvem se u vás projevili nemoci, které jsme zatím v takové míře nezažili. Naštěstí nedaleko odsud se objevil zkušený lovec, se kterým se nám podařilo navázat celkem přátelský kontakt. Proto je potřeba, abyste za ním dorazili jako jeden kmen a požádali ho pomoc. Pokud vám zadá jakýkoliv úkol, je potřeba ho bez řečí splnit. Potřebujeme, abyste byli opět zdraví a plní síly a elánu.“

 • Po namaskování nemocí měl celý kmen projít danou trasu ke „zkušenému lovci“, u kterého byly nápovědy, jak se z daných nemocí vyléčit
 • Který kmen se uzdravil nejdřív, vyhrál
 • Nemoci
  1. Ochrnutí obou kolen (nesmí ohnout kolena – dostane dlahy) -> Uzdravení: samostatně si rozvázat tkaničky a udělat 5 kliků
  2. Slepota -> Uzdravení: „slepec“ musí obejmout všechny ze svého oddílu
  3. Hluchota -> Uzdravení: vyčistit si uši
  4. Ztráta prostorového vnímání (bude chodit pozpátku) -> Uzdravení: 3x angličák
  5. Zlomená noha -> Uzdravení: přednožit zlomenou nohu a udělat 3 dřepy
  6. Němota -> Uzdravení: vypláznout jazyk levým koutkem, udělat 2 dřepy a vypláznout jazyk pravým koutkem, udělat 2 kliky
  7. Střevní chřipka (bude chodit v podřepu) -> Uzdravení: udělat kotoul dozadu
  8. 2x Siamské dvojče (budou spolu svázáni) -> Uzdravení: „zkušenému lovci“ společně zarecitovat báseň/zazpívat
  9. Ukrutná bolest břicha (chůze v předklonu) -> Uzdravení: udělat kotoul dopředu
  10. Zakrnělý vzrůst (na každém 3. kroku výskok) -> Uzdravení: pověsit se na větev a udržet se 5 vteřin
  11. Namožená ramena (chůze s rozpaženýma rukama) -> Uzdravení: nechat se obejmout od všech členů oddílu
  12. Velice pevné zdraví

  Legenda

  „Tak se zdá, že epidemie nemocí nepostihla pouze naši vesnici, ale také všechny vesnice v blízkém i vzdáleném okolí. A naší nejbližší sousedi vyhlásili svátek k oslavě, že se všichni (nebo možná téměř všichni) tak rychle uzdravili. V rámci tohoto svátku se bude pořádat i jakási soutěž, kde to bude hýřit barvami. A my se samozřejmě těchto oslav i soutěže zúčastníme a náležitě si to užijem.“

 • Lhotecko-horácký Duhový běh
 • Den 8 – neděle 4. 8. 2019

  Legenda

  „Tak a teď, když máme po očistě a úklidu a jsme všichni čisti a voňaví a co naše „vesnice“ zase vypadá jako vesnice, je potřeba trochu se zašpinit a zapotit. A jelikož se už teď množí dotazy, který z kmenů je lepšejší a nejlepšejší, uděláme několik turnajů ve všelijakých týmových hrách, ať máte představu, kdo je v čem dobrý a dobřejší.“

 • Přetahovaná
 • Vybíjená
 • Fotbal
 • Den 9 – pondělí 5. 8. 2019

  Legenda

  „Předevčírem, jak jste zapíjeli své sportovní výkony, to někteří z vás přehnali s kofolou (nebo co jste to pili za patoky) a vedli jste velice vášnivou debatu s tamním velice agresivním domorodcem. Tento nejmenovaný domorodec by naší stanovou vesničku zboural snad jediným svým pohledem. Jelikož jsme vás před tímto človíčkem zapomněli varovat, nezbývá nám nic jiného, než se připravit na možnost, že budeme muset někdy přespat mimo své běžné ubikace.“

 • Stavba přístřešků v lese
 • Legenda

  „Během toho, jak jste stavěli svá improvizovaná stavení, jsme přemýšleli, jak nejlépe uklidnit ne zcela přátelský postoj jednoho individua. Panáček, naštěstí pro nás, ještě úplně nezjistil, kde se naše vesnička nachází, ale již slídí někde v blízkém okolí. Jako nejlepší způsob, jak změnit onen postoj onoho pána, vytvoříte si každý ochranný přívěšek, náramek nebo náhrdelník. Nečekaný problém nastal v tom, že človíček, který nám měl dovést ty správné části na ochranné amulety, nějak uvázl se svými zásobami nedaleko odsud a mezi ním a námi se potuluje právě ten onen, proti kterému nás mají dané amulety chránit.“

 • Na určeném místě v lese jsou pro každý oddíl připravené dřevěné korálky, ze kterých si mají dělat amulety
 • Tyto korálky musí děti přenést na jiné určené místo
 • Jenže mezi těmito 2 místy se pohybují vedoucí, kteří když někoho plácnou, tak si od něj vezmou korálky, které zrovna přenáší
 • Legenda

  Jelikož jste se opravdu snažili a přenesli jste spoustu kouzelných věcí, máme toho dostatek, abyste vytvořili kouzelné náramky a řetízky a ozdoby, které zažehnají nepřátelství všech okolních tvorů

 • Děti si tvoří vlastní náramky
 • Den 10 – úterý 6. 8. 2019

  Legenda

  "Sice to není tak dávno, co jste všichni prošli očistou těla, ale…. Dnes ráno jsem byl ve výměnném obchodě, kde jsem zbytky kouzelných věcí na amulety měnil za potraviny na zítřejší oběd, tak jsem se dozvěděl, že v ne příliš vzdálené jakési megavesnici mají velkou kamennou vanu na mytí obyvatelstva. Tato vana je ale napouštěna jakousi vodou se speciálním složením, že pokud se pod hladinou této vody bude dívat se široce otevřenýma očima, budete je mít večer červené. Takže se tam vydáte..ne kvůli možným červeným očím, ale protože někteří z vás objevili jakousi špínu, kterou je potřeba na celý den odmočit, aby vůbec trochu pustila. Ale i ti čistotnější si snad toto užijí."

 • V tento den byl plánován výlet na opavské koupaliště, ale kvůli chladným předchozím dnům jsme koupaliště odpískali a udělali dětem improvizovaný sportovní den
 • Den 11 - Středa 7. 8. 2019

  Legenda

  Nedaleko odsud se usadili zvláštní ptáci, které mají velice chutné vejce. Ale jak už možná sami víte, když je něco dobré, tak skoro vždy je tady nějaké ALE…V tomto případě jsou tyto vejce při doteku velice nebezpečné, ale když se dopraví na určité místo do nádoby s vodou, tak jejich zdravotní závadnost zmizí. A je tu ještě jeden zádrhel. Aby na vás při transportu vajec neútočili oni ptáci, je potřeba s vejci projít přesně danou trasu, kterou jsme pro vás předem zjistili a označili.

 • Kroket (pokud možno na delší vzdálenost od Kyselky přes Doktory zpátky k táboru
 • Cestou musí projít branky
 • U stožáru musí vejce dostat do kýble s vodou
 • Legenda

  Vzhledem k tomu, že jste dnes nijak výrazně nenamáhali své svaly, je potřeba to napravit. Proto uspořádáme mezikmenový turnaj, kdo z vás je největší silák a bojovník.

 • 2 dvojice provazů, mezi kterými je mezera cca 0,5 metru
 • Provazy v rámci jedné dvojice od sebe vzdáleny 0,5 metru
 • Děcka půjdou postupně tak, jak stojí na nástupu
 • Každý „bojovník“ bude mít smotaný molitan a jeho prostor bude právě v jedné dvojici provazů
 • Za časový interval (30 nebo 60 sekund) se snaží soupeři udělit 10 ran
 • Přešlap se považuje za zásah
 • Den 12 - Čtvrtek 8. 8. 2019

  Legenda

  Včera jste si vyzkoušeli sílu svých paží a mrštnost svých nohou v souboji siláků. Ale sami tušíte, že mrštnost nohou není vše, někdy je prostě potřeba nasadit vražedné tempo a vydržet ho pekelně dlouho. A protože nás určitě už znáte a víte, že nic lehkého od nás vás nečeká, tak už jste asi v duchu zamávali nějakému běhání po rovince nebo z kopce dolů. A tušíte správně. Dnes nás přesvědčíte, jak rychle dokážete běhat do kopečka.

 • 1. kolo
  1. Vyběhnout od úrovně Včelína k Doktorům
  2. Z každého oddílu 1
  3. Na čas
 • 2. kolo
  1. U Kyselky
  2. Kdo se dostane výš za 30 vteřin

  Legenda

  Tak jako ke každému zajímavému místu, tak i k místu nedaleko odsud, kterému říkáme Totem, se váže spousta příběhů a legend. A jedna z legend o Totemu vypráví, že tam pobýval jeden velice moudrý a zkušený šaman, lovec a léčitel v jedné osobě. A každý, kdo se chtěl stát věhlasným a uznávaným, musel projít šamanovu stezku moudrosti. Jenže má to háček, tento šaman svou stezku začal vymýšlet a tvořit až v době, kdy na něj lezla stařecká senilita, protože je celkem problém pochopit, na co se vůbec ptá. Naštěstí jste šikovní, za poslední dobu jste celkem zmoudřeli a na konci stezky moudrosti vás čeká hromada různých nápověd, které sice psal pořád stejný šaman, ale vy už si nějak poradíte.

 • Cestou necestou po pěšině od Krmelce po Totem budou různě poschovávány kartičky s otázkami
 • Otázky budou psány ne úplně normálně češtinou nebo budou v šifrách
 • Na totemu budou kartičky s nápovědami, buď nápověda k otázce, nebo k použité šifře
 • Každý oddíl bude sbírat jen otázky ve své barvě oddílu (otázky budou samozřejmě pro všechny oddíly stejné)
 • Hodnotí se čas a správnost
 • Legenda

  Bojového ducha už jste prokázali všichni tím, že naše zásobárny přetékají vším potřebným, abychom přes zimu krásně a pohodlně ztloustli. Je tedy na čase, abyste nám ukázali, co dalšího umíte. Proto si každý z vás nachystá vystoupení/představení, o kterém si myslíte, že ho umíte pouze vy nejlépe.

 • Jeryho camp má talent
 • Každý si vymyslí, v čem je nejlepší, a ukáže se ostatním
 • Den 13 - Pátek 9. 8. 2020

  Legenda

  Váš pobyt tady u nás se už chýlí ke konci. Zítra se každý odebere zpět tam, odkud k nám přišel nebo jinak přicestoval. Ale abychom se rozloučili tak, jak se patří, uděláme slavnostní oheň a k němu nachystáte patřičný program.

  Hlavní strana O nás Jeryho camp Personál Info pro rodiče Galerie Sponzoři Kontakt Odkazy Ke stažení