LDT Kamarádi

Hlavní strana Jeryho camp Info pro rodiče Sponzoři Odkazy
O nás Personál Galerie Kontakt Ke stažení

Kronika

 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • Foto

 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • Stavba Pacifické železnice - 2018

  Den 1 – Neděle 29.7.2018

  Legenda - Pracovní smlouvy

  „Všechny vás tady vítám a vážíme si vašeho zájmu o práci pro naše společnosti a podílením se na této stavbě, která vejde do dějin. Jelikož se na této stavbě mají podílet celkem tři různé společnosti, je potřeba, abyste si dobře rozmysleli, kterou z nich se necháte zaměstnat. Proto vám doporučuji, abyste si obešli všechny tři šéfy jednotlivých společností a zeptali se jich na pracovní podmínky, za jakých vás budou ochotni zaměstnat. Poté se rozhodnete, u které společnosti tedy podepíšete pracovní smlouvu."

 • Každý vedoucí bude mít u sebe 2 verze pracovních smluv
 • Pro děti, které má mít v oddílu, bude mít fair „pracovní“ smlouvu
 • Pro děti jiných oddílů bude varianta pracovní smlouvy, která bude spíš připomínat otročinu
 • Legenda – Sbírání kousků mapy s trasou trati

  „Jedni rodiče, kteří zrovna odjeli, přinesli zprávu, že kousek nad táborem jim před autem utíkal chlápek, který kolem sebe mával nivelační latí a vykřikoval něco o tom, že je hlavním geodetem Ministerstva železnic. Uběhl asi 2,5 kilometr, než vběhl na paseky nad táborem, vyběhl skoro až nahoru a tam omdlel. Než k němu daní rodiče dorazili, aby mu pomohli a zavolali mu odvoz k felčarovi, jeleni roztrhali geodetovy mapy, ptáci a vítr dané kousky roznesli po celé pasece. Jelikož kopie potřebných map leží na centrále Ministerstva železnic v Chicagu, které je odsaď vzdálené přes 1000 kilometrů a člověku na koni by to trvalo řadu týdnů, je potřeba pro urychlení začátku práce kousky roztrhané mapy posbírat a pokud možno tu mapu poskládat."

 • Na louce k totemu jsou rozházené papírky, které z jedné strany mají mapu, z druhé jsou vybarveny v barvě oddílu a kódem, podle kterého je možné dát kousky k sobě
 • Ze společného stanoviště všichni naráz vyběhnou (u asfaltky nad schody)
 • Každý, kdo najde kousek mapy v barvě svého oddílu, ho donese ke svému vedoucímu/instruktorovi, který bude na stanovišti
 • Každý smí donést v jednu chvíli jen jeden lístek
 • Pokud někdo najde jiný lístek než v barvě svého oddílu, nebude ho ničit, nebude ho schovávat, apod.
 • Den 2 - Pondělí 30.7.2018

  Legenda – Logo

  „Ministerstvo železnic rozhodlo, že položení prvního pražce tak velké a v budoucnu slavné železniční trati si zaslouží patřičnou oslavu. Jelikož zástupci ministerstva na tuto oslavu mají také dorazit, je potřeba jim zajistit vřelé přivítání formou pestrého programu u táborového ohně. Proto, aby naše jednotlivé železniční společnosti návštěva rozeznala, tak si každá společnost vytvoří svou vlajku pro večerní nástupy a svůj pracovní pokřik."

 • Část dětí půjde pro dřevo a nachystá táborák
 • Zbytek kreslí vlajku, vymýšlí slogan
 • Legenda – Přeprava materiálu

  „Pro stavbu tak úžasné a velkolepé stavby jako je ta naše, je potřeba spoustu materiálů, které je potřeba dopravit na místo potřeby. Vzhledem k tomu, že původně vybraní dodavatelé, kteří měli dodávat materiál přímo na stavbu, na poslední chvíli své produkty velice zdražili, bylo nutné se podívat po jiných možnostech dodávek. Nakonec se podařilo, ale bohužel noví dodavatelé mají sklady materiálů vzdálené od naší stavby a proto je potřeba pro materiály dojet a dopravit je k nám. Původní dodavatelé ale jsou velice zákeřní a kvůli tomu, že jsme je vyměnili, nám po trase vytvořili překážky navíc, které je potřeba překonat."

 • 3 stanoviště – 3 sklady materiálu (štěrk, pražce, kolejnice, hřeby) – 3 různé trasy
 • Na každé trase je nějaká překážka, kterou je potřeba překonat po cestě tam i zpět
 • Na konci trasy je „sklad materiálu“ – hromada lístků
 • Každý smí vzít jen 1 lístek
 • V každém skladu je jen omezené množství surovin
 • Na začátku se nachystají z každého oddílu po 1 na každou trasu
 • Za 1 minutu běží další 3
 • Po přiběhnutí zpátky možno se chvilku vydýchat, napít se a poté běžet na další stanoviště (může být stejné)
 • Překážky
  • Trasa 1: Ze stahováků a lan udělat „pavučinu“ – musí přelézt
  • Trasa 2: Natáhnout lana (2 části – lana rovně a lana do kříže) mezi stromy – musí přelézt a nedotknout se země
  • Trasa 3: Po nataženém laně přeručkovat

  Den 3 - Úterý 31.7. 2018

  Legenda – Pony expres

  „Vzhledem k nepříznivé situaci v zásobování zbožím, které není nijak důležité ke stavbě železnice, došla vrchnímu poštmistrovi v našem táboře zásoba inkoustu. Telegram podél již existující trati ještě nebyl postaven. A přes všechny tyto problémy, jako na potvoru, je potřeba doručit zprávu vedení firmy, že kolem tábora byla pozorována neobvyklá činnost jiných než železničních dopravců a že je z bezpečnostních důvodů nutné objednat bezpečnostní agenturu k ochraně pracovního tábora a stavby. Nejbližší telegrafní stanice je vzdálená několik kilometrů, tuto vzdálenost musí urazit po svých, ale jelikož je vědecky dokázáno, že čerstvě přečtený text se při fyzickém pohybu rychleji „vykouří“ z hlavy, je potřeba, abyste si po trase k telegrafní stanici v rámci své společnosti zprávu předávali.Sem zpátky do tábora je nutné dopravit také odpověď."

 • Trasa: Tábor – lesem kolem studánky – Včelín – přes louku ke Kyselce – lom u Kyselky
 • Oddíl se rozestaví po trase (rozmístění je na nich)
 • První človíček si přečte zprávu, až si ji zapamatuje, přiběhne k druhému a zprávu mu ústně předá, druhý běží k třetímu, atd. atd. atd.
 • Poslední v řadě doběhne na konec trati, kde musí zprávu, která k němu dorazí, napíše na papír, chvíli počká, „postmistr“ mu předá odpověď
 • Odpověď se předává stejným způsobem a stejnou cestou zpátky do tábora, kde opět ten poslední zprávu přepíše na papír
 • Zpráva „Tam“: Zvýšený a neobvyklý pohyb konkurenčních dopravních firem v okolí STOP Zřejmý nepřátelský postoj STOP Pošlete ozbrojenou gardu STOP
 • Zpráva „Zpět“: „Velice Vám děkujeme za Vaší zprávu STOP Začínáme jednat s ministerstvem obrany STOP Armáda dorazí co nejdříve STOP
 • Legenda – Přestřelka

  „Odpověď našich nadřízených míst, že ochrana před možným nepřátelským útokem na náš tábor je na cestě, je sice uspokojivá, ale přesto všechno nevíme, kdy armáda dorazí a v jakém bude stavu. Proto je nutné se připravit také na variantu, kdy se budeme chránit před útočníky sami. Vím, všichni tady jste siláci od přírody, mácháte kladivy, lopatami a krumpáči jedna radost, ale abyste tančili při vyhýbání se kulkám, riskovat nechci. Z tohoto důvodu je velice zapotřebí procvičit vás také v rychlé a přesné střelbě na cíl."

 • Každý oddíl se rozdělí na polovinu
 • Po táboře se půlky oddílů rozmístí tak, aby hrál každý oddíl s každým
 • Na jednotlivých stanovištích se vytvoří 2 kruhy, PRŮMĚR cca 1-1,5 kroku
 • Vzdálenost mezi kruhy cca 2 metry
 • Každá půlka oddílu má svůj kruh
 • Každý má v kruhu 3 míčky, na pokyn začnou ti dva proti sobě házet
 • Pokud je někdo protivníkem zasažen nebo vykročí mimo kruh, je „mrtev“
 • Pokud 3x vystřelí a ani jednou netrefí, musí počkat, dokud protivník taky 3 nevystřelí, může ale v rámci kruhu uhýbat
 • Pokud je někdo zasažen dřív, než sám stihne vystřelit, tak bohužel, tomu se říká osud
 • Může nastat situace , že přeci jen je jeden zasažen dřív než druhý, ale pokud oba „vystřelili“ před tím, než byli zasaženi, tak jsou oba mrtví
 • Legenda – Stavba mostu

  „Blížíme se k rokli, kterou budeme muset překonat pomocí mostu. Mezinárodní svaz architektů má v úmyslu kolem této rokle vytvořit město, které by svou honosností konkurovalo Washingtonu. Proto je potřeba, aby budoucí most svým vzhledem nenarušoval vzhled města. Proto v rámci svých oddílů postavíte model mostu dle svého návrhu, svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nejlepší návrh bude ohodnocen a příslušná skupina odměněna."

 • Na place u ohniště 3 páry laviček, každý pár představují kraje rokliny, která se má překonat
 • Na stavbu se smí používat naštípané dříví u pařáku
 • První fáze: Nános materiálu
  • Každý oddíl nanosí materiálu
  • Dle smlouvy, kterou máme s dodavatelem, si každý může jít pro materiál 3x a může najednou ze skladu odnést max. 10 kusů
  • Pokud v průběhu stavby některému oddílu pochybí stavební materiál, smí si jít pro další, ale musí splnit nějaký úkol od správce skladu (Tazi)
 • Druhá fáze: Stavba mostu
  • Z přineseného materiálu si každý oddíl postaví most
  • „Mostem“ musí propojit lavičky
  • Prvky mostu se navzájem nesmí spojovat

  Den 4 - Středa 1. 8. 2018

  Legenda – Jízda vlakem

  „Stavbou naší železniční trati jsme dospěli do míst, které nejsou zvlášť daleko od technické university ve městě Chicago. Tamní studenti v rámci svých projektů vymýšlejí, jak urychlit výstavbu trati nebo jak urychlit samotnou jízdu vlakem. Dokonce k nám dorazila zpráva, že vyrobili úplně nový typ lokomotivy a nabízejí nám možnost ukázkové a vyhlídkové jízdy. Z tohoto důvodu vyhlašujeme den volna od práce na trati a vydáme se výlet za poznáním k nedaleké zkušební trati a k novému typu lokomotivy. V průběhu prohlídky nám bude určitě sdělena spousta nových informací, kterou je potřeba si zapamatovat, abyste si ji po návratu do tábora mohli zapsat a přijít s nápady, jak nově získané informace využít na naší stavbě."

 • Cesta do Mladecka pěškobusem
 • Svezením se objednaným vlakem Hvozdnického expresu
 • Ve Svobodných Heřmanicích povídání o tom, jak to na železnici funguje
 • Cesta vláčkem do Dolních Životic
 • Pěškobusem zpět do tábora
 • Den 5 - Čtvrtek 2. 8. 2018

  Legenda – Výroba koulí

  „Blížíme se k území, kde se nacházejí indiánské kmeny, se kterými se nám před zahájením prací nepodařilo domluvit, zda železnici pro „železného oře“ může vést skrz jejich území. Proto nevíme, jak budou naladěni a jestli přijmou naše dary, aby nás pustili dál. Proto je nutné se připravit na každou eventualitu a nachystat si munici pro případnou obranu tábora."

  Legenda – Indiánské pohřebiště

  „V průběhu několika posledních dnů stavby jsme pozorovali celkem časté známky osídlení původního obyvatelstva. Chlapi, co nám zajišťují přísun čerstvého masa do naší kuchyně, hlásí, že nedaleko současného základního tábora jsou jakési nástěnné kresby a nápisy. Vzhledem k tomu, že z vedení firmy máme hlášenou, že nás brzy navštíví zástupci světových novin, nebylo by nejspíš špatné navštívit tato hlášená místa, abych novinářům byli schopni co nejpřesněji daná místa popsat. Jelikož se ovšem nejspíš jedná o posvátná místa indiánů, které si nechceme zrovna rozhněvat, je potřeba tyto místa prozkoumat velice opatrně a především také co nejrychleji, jelikož nevíme, kdy se indiáni vrátí."

 • Po vytyčené trase rozvěšeny obrázky a texty
 • Obrázky si co nejpečlivěji prohlédnout a texty nejpozorněji přečíst
 • Vše si co možná nejpřesněji zapamatovat, nic ale nestrhávat
 • Po příchodu zpět do tábora zhruba vše zapsat, co přibližně bylo na obrázkách a zhruba o čem byli příběhy
 • Měří se čas + počet popsaných obrázků a textů
 • Legenda – Návštěva novinářů

  „Novináři dorazili dřív, než byli očekáváni, a jelikož to jsou časově velice vytížení lidé, takže když zjistili, že jsme ještě na průzkumu indiánského pohřebiště, pokračovali dále. Přesto všechno, nechali nám tady zprávu, že jejich zájem o vaše novinové články o indiánském pohřebišti stále trvá. Až se tedy budou vracet od Siouxých vodopádů do svých vydavatelství, zastaví se ještě u nás, vyzvednou si vaše výtvory a nejlepší z nich bohatě odmění."

 • Každý si vybere jeden z obrázků nebo jeden z příběhů
 • Napíši „novinový článek“ nebo nakreslí „novinovou fotku“
 • Legenda – Útok indiánů

  „Naši zvědové a stopaři dle jistých známek v okolí předpokládají, že indiáni jsou pobouřením naší návštěvou jejich pohřebiště a chystají se k útoku na náš tábor. Je třeba se na to psychicky i fyzicky připravit. Máme štěstí, že jsme si připravili munici..snad nám bude stačit.

 • Celkem budou 3 kola (1. oddíl proti 2., 2. proti 3., 3. proti 1.)
 • Jeden oddíl bude představovat indiány, druhý oddíl brání tábor
 • Každé kolo bude trvat max. 20 minut
 • Úkolem indiánů je dobýt tábor a získat vlajku obránců, úkolem obránců je ubránit tábor
 • Doplňkové kolo: všechny oddíly proti vedoucím (tj. vedoucí brání tábor)
 • Den 6 - Pátek 3. 8. 2018

  Legenda – Pašerácká hranice

  „Přestože jsme včera úspěšně odrazili indiánský útok, tak indiáni se jen tak své pomsty nevzdávají. Podařilo se jim vykolejit v nepřehledném terénu vykolejit vlak, který nám vezl zásoby, stavební materiál a ostatní potřeby. Ke všemu ještě lze předpokládat, že budou v oblasti střežit, zda si pro tyto zásoby, které potřebujeme, nedorazíme a nepokusíme se je vzít si je zpět. Abychom mohli v naší stavbě pokračovat dále a nemuseli přikročit k nějaké dočasné improvizaci, jíst brouky a kořínky a mohli nadále využívat aspoň určitou úroveň naší civilizace, je potřeba zmocnit se zpátky materiálu z vykolejeného vlaku a dopravit ho sem do tábora."

 • Na místě nehody vede cesta, po které se pohybují hlídkující indiáni
 • Na jedné straně cesty se nachází vysypané zásoby z vlaku
 • Na druhé straně, v bezpečné vzdálenosti od cesty, se nachází koňské spřežení, které přenesený materiál dovoze zpět do tábora
 • Pokud hlídkující indiáni zvolají vaše jméno, pro záchranu vlastního života jim odevzdejte veškerý materiál, který zrovna přenášíte
 • Každý smí naráz přenášet max. 5 kusů materiálu
 • Legenda – Příprava jídelny a programu

  „Úspěšné zpětné získání materiálů z vykolejeného vlaku je dostatečným důvodem k tomu, aby se dnešní den prožil svátečně. Proto dnešní den oslavíme nejprve sportovním svátkem, takovou tou správnou zálesáckou olympiádou, a večer přivítáme slavného zpěváka a hudebního producenta Petra, který účinkuje jen na těch největších koncertech a státních oslavách. Možná s našim slavným hudebníkem přijede také i jiná návštěva, tentokrát vládní z ministerstva a z naší vlastní firmy. Proto je potřeba co nejlépe vyzdobit naší jídelnu a připravit si pro naše hosty nějaký zábavný program. Třeba nám za to přidají i něco jiného, než jen práci."

  Legenda – Olympiáda

  „Vzhledem k oslavě dnešního dne, uspořádáme sportovní olympiádu s našimi vlastními disciplínami. Třeba se dočkáme i dne, kdy se naše disciplíny dostanou i na celosvětovou olympiádu.Je celkem 6 regulérních disciplín a 1 bonusová. Všech disciplín se bude účastnit po oddílech, rozhodčí na jednotlivých stanovištích vám vždy dovysvětlí pravidla, budou hlídat jejich dodržování a zaznamenávat vaše, jak jinak než skvělé výsledky. Takže jménem fair-play … sportu zdar."

 • Disciplíny
  1. Řezání kuláče dřeva pilou
   • Na čas
   • Hodnotí se taky rovnost řezu
  2. Zatloukání „odstřelovací“ tyče
   • Každý oddíl má ocelovou trubku/relativně rovný „klacek“/úzký kmen
   • Děcka v oddílech se střídají, každý má v jednom pokusu 3 rány kladivem (barča pro velké, nějaké malé kladivo pro menší)
   • Každý oddíl se u své tyče 3x protočí
   • Hodnotí se, jak hluboko tu tyč zatlučou, pokud to stihnou dřív, počítá se, kolik člověků se u tyče prostřídalo
  3. Hod polenem, kládou, koulí … do dálky
  4. Kimova hra
   • Každý z oddílů se dívá zaráz, píše ale každý sám
   • 15 předmětů
   • 2 minutu se na to dívat
   • 1 minuta na zapsání toho, co si zapamatovali
  5. Hod šiškou/střelba z praku, luku, ze vzduchovky na cíl
  6. Běžecká štafeta s těžkým břemenem (např. batohem)

  Den 7 - Sobota 4. 8. 2018

  Legenda – Kroket

  „Zatím, co jste vyspávali opici po včerejší zábavě, přišel za mnou náš hlavní hospodář s tím, je potřeba něco udělat s vaší schopností správně se trefit spojovacími prostředky do otvorů v kolejnicích a pražcích. Hospodář totiž zjistil, že spojovacích prostředků bylo spotřebováno mnohem víc, než mělo být použito vzhledem ke spotřebovaným pražcům. Proto během dneška se potrénujete v přesnosti, jak se trefit do otvoru. V rámci tohoto tréninku samozřejmě budete používat pouze tréninkové předměty, protože z hřebů, které se používají normálně, se stalo velice nedostatkové zboží."

 • Oddíl si najde vlastní hokejku
 • Na louce série očíslovaných branek
 • Míček musí brankami postupně projít
 • Děcka v oddílu se budou při odpalování střídat
 • Jakmile míček projde poslední brankou, musí se ještě dotknout finálního kolíku
 • Po dotyku s finálním kolíkem, musí se projít stejná trať v obráceném pořadí
 • Míček brankami musí projít správnou stranou
 • Legenda – Duhový běh

  „Místní domorodci mají dnes svátek Velkého ducha, na jehož počest je potřeba zářit všemi barvami. Vzhledem k tomu, že máme k oslavám také důvod, přeci jen jsme se vyhnuli tragédii, kterou nám nedávná epidemie nemocí mohla přinést. Proto jsme s radostí přijali pozvání místních připojit se k jejich oslavě."

 • Lhotecko-horácký Barevný běh
 • Den 8 - Neděle 6. 8. 2018

  Legenda – Vzácné kovy

  „Dostali jsme se právě do míst, kde dle historických známek a geologických znaků okolních kopců a skal lze usuzovat, že se v okolí nachází velice vzácné kovy. Je to tedy příležitost, jak by naše práce mohla být zisková dřív, než naše dílo dotvoříme."

 • V blízkém okolí tábora a v táboře jsou na různých místech umístěny lístky
 • Na jednom místě jsou vždy 4 lístky
 • 3 lístky jsou v barvě oddílu, 4. lístek má barvu jinou
 • Vašim úkolem je daná místa najít, vzít si lístek v barvě svého oddílu
 • Pokud na daném místě, bude ještě i lístek s Neoddílovou barvou, vezměte si ho také
 • V případě získání lístku/lístků je hned doneste svému vedoucímu/instruktorovi, který vám nálet připíše
 • Jelikož naši stavbu nemůžeme příliš zdržovat, je toto hledání omezeno časově nebo dokud nenajdete všechny kovy, které se v daném okolí nachází
 • Legenda – Epidemie

  „Přes veškerá bezpečnostní opatření se v našem táboře vlivem práce s nejspíš nebezpečnými kovy vyskytla epidemie různých nemocí. Naštěstí nedaleko odsud je věhlasný místní domorodý léčitel a šaman,. Je tedy potřeba se vzchopit a dostat se k němu, aby nám sdělil, jak se z daných nemocí co nejrychleji dostat."

 • Každý z oddílu si vylosuje svou chorobu
 • Podle svého „tahu v Sazce“ onemocní
 • Jeden jediný z oddílů si vylosuje „Velice pevné zdraví“
 • Nemoci
  • Ochrnutí obou kolen (nesmí ohnout kolena – dostane dlahy) -> Uzdravení: samostatně si rozvázat tkaničky a udělat 5 kliků
  • Slepota -> Uzdravení: „slepec“ se někam postaví, všichni jeho oddíloví spolupracovníci se postaví do kruhu kolem něj (min. 3 kroky) a slepec je musí všechny obejmout (ze spolupracovníků nesmí nikdo mluvit)
  • Hluchota -> Uzdravení: vyčistit si uši
  • Ztráta prostorového vnímání (bude chodit pozpátku) -> Uzdravení: oběhnout tábor
  • Zlomená noha -> Uzdravení: přednožit zlomenou nohu a udělat 3 dřepy
  • Němota -> Uzdravení: vypláznout jazyk levým koutkem, udělat 2 dřepy a vypláznout jazyk pravým koutkem, udělat 2 kliky
  • Střevní chřipka (bude chodit v podřepu)-> Uzdravení: vzít si roličku toaletního papíru a oběhnout hájek kolem smradlavé vody
  • 2x Siamské dvojče (budou spolu svázáni) -> Uzdravení: přeříznout špalek pilou
  • Ukrutná bolest břicha (chůze v předklonu) -> Uzdravení: umýt si ruce a opláchnout si obličej ve vodě
  • Velice pevné zdraví

  Legenda – Vědecká verze přísloví

  „Vzhledem k epidemii, která nás postihla, jsme pro jistotu vzorky nalezených kovů poslali na analýzu do Washingtonu, kde jsou specializované laboratoře a nejlepšejší doktoři mezi Atlantikem a Pacifikem. Není to z důvodu nedůvěru v místního šamana, který vás všechny vyléčil, ale jako preventivní opatření, kdyby se to náhodou ještě někdy nějak někde objevilo. Výsledky sice už přišly, ale jsou napsány takovýma nesrozumitelnýma lékařskýma odbornýma pindama, že to až hezký není. Takže jsme si zažádaly, ať danou zprávu pošlou ještě jednou, ale tentokrát hezky česky. Zpráva, ve které jsou „odborné lékařské pindy“ vysvětleny hezky česky, už také přišla, ale náš nový telegrafista je takový naprostý úplný zelenáč a mlíko mu teče po bradě, že celou tu zprávu v češtině nějak zpřeházel. Nějak se mu podařilo, že jednotlivé věty jsou sice vcelku, ale jsou nějak napřeskáčku. Proto potřebujeme zjistit, co která věta v „doktorčině“ znamená v „češtině“."

 • Na louce k doktorům rozházeny kartičky v barvách oddílů
 • Na kartičkách napsány česká přísloví
 • Tato přísloví jsou napsány ale ve dvou verzích, „vědecky“ a „česky“
 • Každá verze na samostatné kartičce
 • Všichni vyběhnou, kdo najde kartičku ve své oddílové barvě, tak ji vezme a přinese zpátky
 • Jakmile má nějak oddíl přineseny všechny kartičky (nebo aspoň většinu), snaží se přiřadit „vědecké“ přísloví k „českému“ přísloví
 • Den 9 - Pondělí 6.8.2018

  Legenda – Indiánské legendy

  „Dorazili jsme k území přátelských Apačů, kteří jsou ochotni se s námi podělit o svou historii a zvyky, ale musíme jim dokázat, že jsme toho hodni. Proto si pro nás připravili sérii úkolů, kterými si nás rozhodli prozkoušet, zda svými znalostmi a schopnostmi neurazíme jejich duchy."

  Pravidla
 • Po trase, kterou každý z oddílů projde/proběhne, je série úkolů
 • Po trase a na stanovištích musí být vždy celý oddíl pohromadě
 • Každý úkol je potřeba splnit, za splnění úkolu dostanou k přečtení indiánskou legendu, na kterou se může zeptat zástupce indiánů na dalším stanovišti, a obálku s popisem totemového zvířete
 • Pokud na otázku na legendu z předchozího stanoviště nebudete znát odpověď, je potřeba se vrátit, splnit znovu úkol, znova si přečíst legendu a znovu běžet dál
 • Legenda – Nakresli totem

  „Jelikož vás indiánské legendy a pověsti tak nadchly a tak postupně za mnou chodíte, že byste si chtěli vyzkoušet si namalovat si svůj vlastní indiánský totem. Vzhledem k tomu, že dneska je neděle, tudíž tak trochu sváteční den, tak se na chvíli přestaneme honit a každý z vás si nakreslí svůj vlastní totem. Když budete hodně šikovní, určitě můžete nakreslit totem i vedoucím"

  Legenda – Překročení řeky Colorado

  „Blížíme se k řece Colorado, přes kterou budeme muset postavit další z našich mostů. Sice jsme těch mostů postavili už celou řadu, ale tak mohutnou a divokou řeku jako Colorado ještě nepřekračovali. Proto si musíme potrénovat, jakým způsobem se během stavby přes tento tok pohybovat, dokud jsme na suchu a v bezpečné krajině, abych most mohli postavit rychle a bezpečně."

 • Každý se převleče do plavek a nachystá si hromádku oblečení
 • Na hromádce bude
  • Dlouhé kaloty
  • Tričko
  • Mikina
  • Bunda
  • Dvě ponožky
  • Tenisky s pořádně zavázanými tkaničkami
 • Každý oddíl bude mít svůj kelímek, na kelímku budou 2 rysky (horní bude téměř u vrchu)
 • Do kelímku se nalije voda po horní rysku
 • První z oddílu si vezme kelímek do ruky a musí se obléct
 • Kelímek nesmí při tom nikam položit, musí ho pořád držet
 • Při vylití vody trestný bod, při upuštění/pádu kelímku na zem 5 trestných bodů
 • Pokud hladina vody klesne pod úroveň druhé (spodní) rysky, voda se musí dolít po úroveň horní rysky
 • Při obouvání bot se tkaničky musí napřed rozvázat
 • Dítko se může posadit nebo se postavit na hlavu, ale kelímek se nesmí dotknout země a nesmí vylít voda
 • Jakmile je jedno dítě oblečené, předá kelímek tomu za sebou, ten dělá to samé
 • Legenda – Shánění stád

  „Trénink na překročení řeky Colorado máme úspěšně za sebou, snad nám to půjde stejně dobře (nebo ještě líp) v reálu. Teď se dotýkáme ale s jiným problémem. Dostali jsme se k širokému údolí, přes které máme postavit naší trať, ale jak na potvoru je tu spousta dobytka a honáci nikde, naštěstí usedlost je v dohledu. Musíme tedy stádo sehnat tak, abychom ho nevyplašili, jinak by mohlo při svém splašení a zdivočení poškodit jak naše vybavení, tak by farmáři mohli po nás chtít náhradu za ztracený dobytek."

 • Všechny děti v oddílu se promění v dobytek, kromě jednoho
 • Ten jeden bude dělat honáka
 • Honák se svým stádem si vytvoříte neartikulované výrazy (kšá, prrrr, hrrrr, frrr)
 • Vytvořena klikatá trasa, kterou smí vidět pouze honák („stádo“ má zavázané oči)
 • Honák provádí členy svého stáda po trati po jednom, smí použít pouze domluvené signály
 • Měří se čas, počítá se počet překročení hranic trasy (tj. přešlapy)
 • Den 10 - Úterý 7. 8. 2018

  Legenda – Celodeňák

  „ Nedaleko od míst, kde se momentálně vyskytujeme, se nachází obrovské jezero se sladkou vodou a vzácnými minerály, které jsou velmi výživné pro lidskou pokožku. Z tohoto důvodu se vydáme konkurenčním motorovým dopravním prostředkem k této vodní ploše s krásnou travnatou plochou, abychom si odpočali, vydrhli si tu zažranou špínu a nechaly minerály, aby opravily naše rozpraskanou kůži na našich dlaních i jiných místech."

 • Celodenní výlet na opavské koupaliště
 • Den 11 - Středa 8. 8. 2018

  Legenda – Zapomnětlivý šaman

  „Dostali jsme se do míst, kde snad hlavní plánovači a geodeti ani nebyli a zůstali radši ve svých kancelářích a dali si kafe. Trasa trati, kterou nakreslili, nelze postavit z důvodu špatného geologického podloží. Naštěstí jsme s indiánským kmenem, který má tady v okolí svá lovecká teritoria, uzavřeli dohodu. Pokud prokážeme, že si zasloužíme důvěru Indiánů, tak nám doporučí jinou trasu pro našeho železného oře a dokonce ji budou také hlídat před nájezdy pochybných individuí. Aby ale indiáni dodrželi svou část dohody, musíme jim dokázat náš vřelý vztah k přírodě, k rostlinstvu a zvířectvu. Musíme tedy projít zkouškou, kterou dělají indiánské děti již v době, kdy udělají své první krůčky. Tuto zkoušku si pro nás připravil snad 150 let starý šaman, který vzhledem k svému věku již celkem zapomíná. Proto je potřeba najít otázky, které si šaman neznámo kde poschovával, správně pochopit, na co se vlastně ptá, a hlavně uspokojivě odpovědět."

 • Po trase rozmístěny lístky s otázkami
 • Každý oddíl sbírá POUZE lístečky se svou barvou, na ostatní se ani nedívá
 • Cestou se lístky pouze sbírají
 • Na konci trasy jsou rozházeny nápovědy, jak otázky na lístkách chápat a pochopit; opět platí..každý oddíl bere pouze svou barvu
 • Po návratu do tábora se snažíte pochopit otázku a správně na ni odpovědět
 • Legenda – Zvířecí pexeso

  „Předchozím naším snažením jsme indiány přesvědčili o své lásce k rostlinstvu a k přírodě obecně. Teď si pro nás domorodci připravili poslední zkoušku, než splní svou část dohody. Touto zkouškou prokážeme, jakým způsobem rozumíme a jak moc máme rádi živá zvířátka."

 • Každý oddíl se rozpočítá první – druhý
 • Z každé skupinka (půlka oddílu) si vylosuje z klobouku svůj lísteček se zvířátkem nebo s „hadačem“
 • Každý, kdo bude mít zvíře, bude muset při hře vydávat zvuk a dělat nějaký pohyb, který obvykle dělá dané zvíře
 • Vždy hraje 1 skupina proti skupině z jiného oddílu, vč. hádačů
 • Každý skupina hraje se všemi ostatními skupinami z ostatních oddílů
 • Pravidla jsou jako u standardního pexesa … hledají se 2 stejné „kartičky pexesa“, tj. hledají se 2 človíčci, kteří mají stejné vylosované kartičky
 • Den 12 - Čtvrtek 9. 8. 2018

  Legenda – Rychlostní rekord

  „Už nám chybí poslední etapa a budeme mít naší trasu hotovou. Proto už na nás příslušná ministerstva vyvíjí nátlak, že je potřeba doložit protokoly o provedených zkouškách a atestech. Jako nejdůležitější se všem jeví doložení, jak rychle dokážou lokomotivy jezdit na jednotlivých úsecích naší závěrečné fáze, ale mezi další požadované parametry, které musíme odzkoušet, je například délka brzdné dráhy po jízdě z kopce, za jak dlouho projede plně naložený vlak serpentinami bez vykolejení, apod. Z tohoto důvodu tedy vyzkoušíme naši trať dle příslušné metodické příručky, kterou nám osobně zaslal náš ministr s přáním pevného zdraví a nervů. V této příručce je mimo jiné obsaženo, na jakých tratích mají být zkoušky vykonány a co je předmětem hodnocení."

 • V prostoru … je připraveno několik zkušebních tras
 • Jednotlivé trasy je nutné vždy proběhnout v co nejkratším čase
 • Některé trasy běžíte samostatně, některé běžíte po oddílech
 • Samostatně běžíte 3 úseky
 • V rámci oddílů běžíte další 3 úseky … štafeta, oddílový slalom, oddílový sprint
  • Pro štafetu je vytvořen okruh s vyznačenými místy, kde si budete předávat štafetový kolík, kdo bude stát na kterém stanovišti, záleží na vás
  • Oddílový slalom - celý oddíl budete držet za ruku, nesmíte se navzájem pustit, a proběhnout trasu mezi slalomovými brankami
  • Oddílový sprint – celý oddíl se bude držet za ruku, nesmí se pustit, celou krátkou trasu musí proběhnout co nejrychleji – měří se čas, mezi tím, jak první překročí startovní čáru a než poslední proběhne cílem

  Legenda – Byrokracie

  „Tak jsme naši trať dokončili, ale někde nastal informační šum. Dokončili jsme naši železniční dráhu, zvedneme naše znavené oči od opotřebovaných krumpáčů a kladiv a pořádně se rozhlídneme…před námi klidná hladina Tichého oceánu, po stranách čisté, ale pusté a divoké západní pobřeží našeho státu a za námi prérie ohraničená vysokými horami, na které by těžko hledal živáčka. Poslali jsme dotaz na ředitelství, že jsme přesně dle plánu dorazili do cíle, ale že široko daleko nikdo a nic není. Odpověď, která přišla přímo z té skoro kulaté kanceláře v tom divném a hodně vzdáleném bílém baráku nás překvapila a nasr …. naštvala. Aby nám byla vyplacena slíbená odměna, je potřeba postavit město na konci trati, což by vadilo asi nejmíň, ale naneštěstí se blíží banda státních úředníků, od kterých máme k jednotlivým stavbám budoucího města získat povolení k stavbě. Je tedy potřeba se obrnit trpělivostí, velice pevnými nervy, pro jistotu odložit vše, čím by se úředníkům dalo ublížit, a získat veškerá potvrzení a vyplněné žádosti, která po nás budou požadovat. Takže lovu zdar…"

 • Každý oddíl má na starost získat povolení pro několik staveb ve 3 sousedních městech, které se v těchto končinách mají vybudovat
 • Každý oddíl má své město, ve všech městech jsou stejné stavby, které se mají postavit a které potřebují povolení
 • Každý z vás si vylosuje svou stavbu, pro kterou je potřeba získat stavební povolení
 • Jednotliví úředníci (určitě s naprostou ochotou) sdělí, které formuláře je potřeba dodat k úspěšnému získání SP
 • Den 13 - Pátek 10. 8. 2018

  Legenda – Město na konci trati

  „Díky vaší snaze a odhodlanosti jste získali všechna potřebná stavební povolení. Teď jen zbývá taková drobnost, je potřeba navrhnout město na konci trati. Ačkoliv po nás všelijaké ministerstva a úřady chtěli všemožné povolení, sami ještě nevědí, jak by toto město mělo vypadat. Proto je to na nás, abychom jim zase vytrhli trn z paty, a město jsme jim vymysleli. Snad jim ho pak budeme moci také za patřičnou odměnu postavit."

 • V rámci oddílu nakreslíte a z připravených krabiček vytvoříte model městečka na konci města
 • Nezapomeňte na budovy, na které jste získali povolení
 • Můžete si přidat jakoukoliv další budovu
 • Nezapomeňte na silnice, ulice, napojení na železnici a na to, že jsme kousek od mořského pobřeží
 • Každou budovu můžete vymalovat, pomalovat nebo jinak nazdobit dle svého nejlepšího vědomí, svědomí a estetického cítění
 • Legenda – Oslava ukončení prací

  „Konečně se nám podařilo naplno uspokojit požadavky všech státních úřadů, které nám do práce kafrali, ztěžovali a přidávali ji. Díky tomu máme pořádný důvod k oslavám, které určitě využijeme. V dopoledních hodinách připravíme slavnostní oheň a každá pracovní skupina se připraví program k pobavení všech přítomných. V odpoledních hodinách k nám také dorazí pouť se svými atrakcemi, ale vzhledem k velikosti prostoru, který máme k dispozici, zůstává dost místa, abyste si jako jednotlivci, skupinky nebo celý oddíl připravili svou vlastní atrakci nebo divadelní výstup k pobavení ostatních."

 • Závěrečný slavnostní oheň
 • Hlavní strana O nás Jeryho camp Personál Info pro rodiče Galerie Sponzoři Kontakt Odkazy Ke stažení